Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ Đề thi lớp 8 năm học 2021 - 2022Môn ToánMôn Ngữ vănMôn giờ AnhMôn vật LíMôn Hóa HọcMôn lịch SửMôn Địa líMôn GDCDMôn Tin học

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + từ bỏ luận năm 2021 (5 đề)

Tuyển chọn Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + từ luận năm 2021 (5 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn cùng sưu tầm từ đề thi Toán lớp 8 của các trường THCS. Mong muốn bộ đề thi này để giúp học sinh ôn tập với đạt tác dụng cao trong những bài thi thân Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 giữa học kì 1

Tải xuống

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1 - Trắc nghiệm + tự luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi những chữ mẫu in hoa đứng trước câu vấn đáp em cho là đúng

Câu 1: tác dụng của phép tính (x+2y)(y+2x)= ?

A. 2x2 +5xy +2y2 B. 2x3 +2y2

C. X2 +4xy +4y2 D. 2x2 +4xy +2y2

Câu 2: công dụng của phép phân chia (2x3 + x2 -2x +1): (x2 +1)

A. 2x+1 B.-2x-1

C. 1-2x D. 2x - 1 

Câu 3: cực hiếm của biểu thức: x2-4x +4 tại x=-1 là:

A. -1 B. 1 C. -9 D. 9

Câu 4: Biết

*
 . Những số x tìm kiếm được là:

A. 0; 4; -4 B. 0; 16; -16

C. 0; 4 D. 4; -4

Câu 5: Hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Biết: 

CD= 8cm; MN=6cm. Độ dài đoạn AB là:

A. 2cm B.4cm C.6cm D. 8cm

Câu 6. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu có:

A. ∠A = ∠C B. AB // CD

C. AB = CD; AD = BC D. BC = AD

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5điểm) cho biểu thức sau: 

A= (x-1)(x+1) + (x-2)(x2 +2x +4) -x(x2 +x-2)

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính cực hiếm của biểu thức A tại

*
.

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành

a) x2 – 2xy + x – 2y

b) x3 – y3 + 2x2 + 2xy

c) x5 + x + 1

Câu 3: (3,5 điểm) đến hình chữ nhật MNPQ. điện thoại tư vấn A là chân con đường vuông góc hạ từ phường đến NQ. Hotline B; C; D theo thứ tự là trung điểm của PA; AQ; MN.

a) minh chứng rằng: BC//MN 

b) chứng tỏ rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c) điện thoại tư vấn E là giao điểm của NB cùng PC, gọi F là chân đường vuông góc hạ từ D đến NB. Minh chứng rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d) Hạ CG vuông góc với MN tại G; BC cắt NP tại H, chứng tỏ rằng DB giảm GH trên trung điểm mỗi đường.

Câu 4: (0,5 điểm)

Cho x,y là hai số thực thỏa mãn: x2 + y2 – 4x + 3 = 0

Tìm giá trị to nhất, nhỏ nhất của M = x2 + y2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + từ bỏ luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi những chữ loại in hoa đứng trước câu vấn đáp em cho rằng đúng

Câu 1: tác dụng rút gọn biểu thức: (3x+2)(3x-2) là:

A) 3x2 +4 B) 3x2-4 C) 9x2 +4 D) 9x2 -4

Câu 2: Đơn thức 12x2y3z phân chia hết cho 1-1 thức như thế nào sau đây?

A) 3x3yz B) 4xy2z2 C)-5xy2 D)3xyz2

Câu 3: khẳng định nào sau đấy là đúng?

A) Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

B) Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật

C) Hình thang gồm một góc vuông là hình chữ nhật

D) Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 4: Hình nào tiếp sau đây luôn gồm tâm đối xứng?

A) Hình thang B) Hình thang cân

C) Hình bình hành D) Cả A, B, C

Câu 5: khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình bình hành có một góc vuông là hình thoi.

B) Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

C) Hình thang tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

D) Hình thoi có một góc 60o thì biến hóa hình chữ nhật.

Câu 6: Tam giác ABC , ba điểm M, N, phường lần lượt là trung điểm các cnahj AB, AC, BC. Tính diện tích S của tam giác ABC nếu diện tích s tam giác MNP là 4 (đvdt)

A. S = 12 (đvdt) B. S = 15 (đvdt)

C. S = đôi mươi (đvdt) D. S = 16 (đvdt)

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:(1 điểm) tiến hành phép tính:

a) 3x2 (2x2 -5x -4)

b) (x+1)2 +( x-2)(x+3) -4x

Câu 2: (2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7x2 + 14xy

b) 3(x+4) -x2 -4x

c) x2 -2xy +y2 -z2

d) x2 -2x -15

Câu 3: (3,5 điểm) mang đến tam giác ABC gồm 3 góc nhọn với AB 3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 ⋮ 9 với tất cả n ∈ N*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + tự luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi những chữ chiếc in hoa đứng trước câu trả lời em cho là đúng

Câu 1 : Với giá bán trị nào của a thì biểu thức 16+ 24x + a viết được dưới dạng bình phương của một tổng ?

A) a = 1 B) a = 9 C) a = 16 D) a = 25

Câu 2 : Phân tích nhiều thức 4x2 - 9y2 + 4x – 6y thành nhân tử ta được :

A) (2x - 3y)(2x + 3y – 2) B) (2x + 3y)(2x - 3y – 2)

C) (2x - 3y)(2x + 3y + 2) D) (2x + 3y)(2x - 3y + 2)

Câu 3 : Cho hình thang ABCD (AB//CD), các tia phân giác của góc A và B giảm nhau tại điểm E bên trên cạnh CD . Ta có:

A) AB = CD+BC B) AB = DC + AD 

C) DC = AD + BC D) DC = AB –BC

Câu 4: Các xác minh sau đúng tuyệt sai ?

A) Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O lúc điểm O giải pháp đều 2 đầu đoạn trực tiếp nối 2 điểm đó.

B) Tứ giác gồm 2 cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

C) Đơn thức A vừa lòng (-4x2y5 ).A =

*
là 
*

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) tìm x biết

a) x(2x - 3) -2(3-2x) =0 

b) 

*

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x =3

Câu 2: ( 1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) x2 -2xy +x -2y

b) x2 -5x +6 

c) x3 -y3 +2x2 +2xy

d) x5 +x + 1

Câu 3: (3,5 điểm) cho tam giác ABC vuông cân nặng tại A, đường cao AH. Call M là trung điểm của AB, E đối xứng với H qua M.

a) Tứ giác AHBE là hình gì? vì sao?

b) chứng minh AEHC là hình bình hành

c) gọi O là giao điểm của AH với EC, N là trung điểm của AC. Chứng tỏ M, O, N trực tiếp hàng.

Câu 4: ( 0,5 điểm) cho x, y, z là các số thực khác 0 vừa lòng x + y + z = 3 và x2 +y2 + z2 =9 . Tính quý giá của biểu thức P=

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + tự luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Đa thức 4x(2y-z) + 7y(z-2y) được phân tích thành nhân tử là:

A) (2y - z)(4x - 7y) B)(2y - z)(4x+7y)

C) (2y + z)(4x - 7y) D)(2y+z)(4x+7y)

Câu 2. Tính

*
 ta được:

A) x2 -

*
x -
*
B) x2 -
*
x +
*
 

C) x2 +

*
x +
*
D) x2 +
*
x +
*

Câu 3. Với mức giá trị như thế nào của a thì biểu thức 16x2 -24x + a được viết dưới dạng bình phương của một hiệu?

A) a = 1 B) a = 9

C) a = 16 D) a = 25

Câu 4. hiệu quả của phép nhân (x+1)(x2-x+1) là:

A) x3-1 B) x3 + 1

C) 1-x3 D) 2x3 - 1

Câu 5. Quý hiếm của biểu thức 10x3y3 : (-2xy2) , tại x = 1, y = - 1 là:

A) 5 B) – 5

C) – 10 D) 10

Câu 6. Một tứ giác có khá nhiều nhất là:

A) 4 góc vuông B) 3 góc vuông

C) 2 góc vuông D) 1 góc vuông

Câu 7. Một hình thang cân là hình thang có:

A) hai đáy cân nhau B) Hai cạnh bên bằng nhau

C) nhị đường chéo bằng nhau D) Hai lân cận song song

Câu 8. Một hình thang bao gồm đáy khủng dài 6cm, đáy nhỏ dài 4cm. Độ dài đường trung bình của hình thang đó là:

A) 10 cm B) 5cm

C) √10 cm D) √5cm

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) 3x2 -x

b) xy +y2 -x-y

c) x2-y2 +14x + 49

Câu 2: (1,5 điểm) mang lại biểu thức: A = (2x-1)(4x2 +2x + 1) - 7(x3 +1)

a) Rút gọn A.

b) Tính quý hiếm của A trên

*

Câu 3: (1,5 điểm) kiếm tìm x biết:

a) x2 + 3x =0 

b) x(2x-1) + 4x -2 =0

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x =3

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC. Hotline H là trực trung ương của tam giác, M là trung điểm của BC. Bên trên tia HM rước điểm D làm sao để cho MH = MD.

a) minh chứng rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.

b) minh chứng rằng các tam giác ABD, ACD vuông.

c) gọi O là trung điểm của AD. Minh chứng rằng OA = OB = OC = OD.

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá bán trị lớn nhất của biểu thức: P(x) = -x2 + 13x +2012

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + từ luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 5)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). 

Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong những trường vừa lòng sau:

Câu 1: Tích của đối chọi thức x2 cùng đa thức 5x3 - x -1 là:

A) 5x6 -x3 - x2 B)-5x5 +x3 +x2

C) 5x5 -x3 -x2 D)5x5 -x-1

Câu 2: Đa thức 3x2-12 được phân tích thành nhân tử là:

A) 3x(x-2)2 B) 3x(x2+4)

C) 3(x - 2)(x + 2) D) x(3x - 2)(3x + 2)

Câu 3: Cho tứ giác ABCD biết ∠A = 50o; ∠C = 60o; ∠D = 100o khi đó số đo ∠B là

A) 1500 B) 1050

C) 750 D) 300

Câu 4: Đa thức x4 -3x3 +6x2 -7x + m phân chia hết đến đa thức x - 1 lúc m bằng

A) 0 B) - 3

C) 3 D) 1

Câu 5: Giá trị nhỏ dại nhất của nhiều thức A= x2 +4x +11là

A) 7 B) - 2

C) - 4 D) 11

Câu 6: mang lại tam giác ABC vuông trên A, O là trung điểm của BC. D là vấn đề đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong những đẳng thức sau?

A)

*
B)
*

C) AB=CD D) AD=BC

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Rút gọn những biểu thức:

a) (x+2)2 -(x+3)(x-3) +10

b) (x+5)(x2 -5x +25) -x(x-4)2+ 16x

c) (x-2y)3 -(x+2y)(x2 -2xy+ 4y2) + 6x2y

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 16x – 8xy + xy2

b) 3(3 – x) + 2x(x – 3)

c) 3x2 + 4x – 4

Câu 3: (3,5 điểm) đến hình chữ nhật MNPQ. Call A là chân mặt đường vuông góc hạ từ p đến NQ. Call B; C; D thứu tự là trung điểm của PA; AQ; MN.

Xem thêm: Theo Ph.Ăngghen Tính Thống Nhất Thực Sự Của Thế Giới Là Ở:, Chính Trị 1

a) chứng tỏ rằng: BC//MN 

b) minh chứng rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c) hotline E là giao điểm của NB và PC, hotline F là chân đường vuông góc hạ tự D đến NB. Chứng tỏ rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d) Hạ CG vuông góc với MN trên G; BC giảm NP tại H, chứng minh rằng DB giảm GH tại trung điểm mỗi đường.