Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Toán 4Phần 1 : Phép cộng và phép trừPhần 2 : Phép nhânPhần 3 : Phép chia1. Dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính cùng với phân số3. Reviews hình thoi1. Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số2. Tỉ lệ phiên bản đồ cùng ứng dụng
500 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 4 học kì 2 có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bộ tài liệu tổng vừa lòng 500 bài bác tập và thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 4 học tập kì 2 lựa chọn lọc, cực hay, tất cả đáp án với lời giải cụ thể được biên soạn dính sát bài học kinh nghiệm Toán lớp 4. Hy vọng bộ trắc nghiệm để giúp Thầy/Cô cùng phụ huynh gồm thêm tài liệu đào tạo và học tập cùng những con, qua đó giúp các con học giỏi môn Toán lớp 4 hơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán lớp 4 học kì 2


Mục lục bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 học kì 2

Chương 3: tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3 - trình làng Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3

2. Trình làng hình bình hành

Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số - trình làng Hình thoi

1. Phân số

2. Các phép tính cùng với phân số

3. Trình làng hình thoi

Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồ

1. Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số

2. Tỉ lệ bản đồ với ứng dụng

Chương 6: Ôn tập

Bài tập dấu hiệu chia hết mang lại 2 có lời giải

Câu 1: Số tất cả chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia hết mang lại 2. Đúng tốt sai?

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị đáp án

Số phân chia hết đến 2 là số chẵn. Số không phân tách hết đến 2 là số lẻ.

Vậy xác định “Số không phân chia hết mang đến 2 là số chẵn” là sai.


Số 1235 có chữ số tận cùng là 5 đề xuất 1235 không phân chia hết đến 2.

Số 1331 có chữ số tận cùng là 1 đề nghị 1331 không phân tách hết mang đến 2.

Số 2469 có chữ số tận cùng là 9 phải 2469 không chia hết cho 2.

Số 1998 có chữ số tận cùng là 8 đề xuất 1998 phân chia hết mang lại 2.

Vậy trong các số đang cho, số phân tách hết cho 2 là 1998.


Câu 4: dãy gồm những số phân tách hết đến 2 là:

A.98; 246; 1247; 5672; 9090

B.36; 148; 8750; 17952; 3344

C.67; 189; 987; 3553; 123321

D.46; 128; 690; 4234; 6035

Hiển thị đáp án

Dãy A tất cả số 1247 có chữ số tận cùng là 7 đề xuất 1247 không phân tách hết mang lại 2.

Dãy B gồm các số chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8 đề nghị chia hết cho 2.

Dãy C gồm các số chữ số tận cùng là 1;3;5;7;9 cần không phân tách hết đến 2

Dãy D tất cả số 6035 có chữ số tận cùng là 5 đề nghị 6035 không phân chia hết cho 2.

Vậy hàng gồm những số chia hết mang lại 2 là 36;148;8750;17952;3344.


Câu 5: cho những số sau: 24; 35; 99; 158; 237; 1350; 2461; 12352; 87316. Tất cả bao nhiêu số không phân chia hết mang lại 2?

A.6 số

B.5 số

C.4 số

D.3 số

Hiển thị đáp án

Những số có chữ số tận cùng là 1;3;5;7;9 thì không phân chia hết mang đến 2.

Do đó trong số số đã cho, những số không phân chia hết mang lại 2 là 35;99;237;2461.

Vậy bao gồm 4 số không chia hết cho 22.


Câu 6: chũm a bằng chữ số tương thích để số

*
phân tách hết cho 2.

A.a = 1

B.a = 3

C.a = 7

D.a = 8

Hiển thị đáp án

Nếu a=1 thì số 6131 có chữ số tận cùng là 1 phải không chia hết đến 2.

Nếu a=3 thì số 6133 có chữ số tận cùng là 3 đề nghị không phân tách hết đến 2.

Nếu a=7 thì số 6137 có chữ số tận cùng là 7 buộc phải không chia hết đến 2.

Nếu a=8 thì số 6138 có chữ số tận cùng là 8 đề nghị chia hết mang đến 2.

Vậy đáp án đúng là a=8.


Câu 7: núm b bằng văn bản số tương thích để không phân tách hết đến 2.

A.b = 0; 5

B.b = 0; 2; 4; 6; 8

C.b = 1; 3; 5; 7; 9

D.Tất cả những đáp án trên hầu hết đúng

Hiển thị đáp án

Ta có: các số có chữ số tận cùng là 1;3;5;7;9 thì không phân tách hết cho 2.

Do đó để số không chia hết cho 2 thì b=1;3;5;7;9.


Câu 8: Từ cha chữ số 1; 6; 9 hãy viết các số tất cả hai chữ số không giống nhau và không phân tách hết mang lại 2.

A.16; 96

B.16; 69; 61; 91

C.19; 91; 169

D.16; 96; 169; 196

Hiển thị đáp án

Từ ba chữ số 1;6;9 viết được những số tất cả hai chữ số khác biệt là 16;19;61;69;91;96.

Các số 19;69;61;91 có chữ số tận cùng là 1 trong những và 9 cần không phân chia hết mang đến 2.

Vậy từ cha chữ số 1;6;9 ta viết được những số tất cả hai chữ số không giống nhau và không phân chia hết mang đến 2 là 19;69;61;91.


Câu 9: tra cứu chữ số y để số phân tách hết mang lại 2 và tổng các chữ số của số lớn hơn 27.

A.y = 4

B.y = 6

C.y = 8

D.y = 9

Hiển thị đáp án

Tổng những chữ số của là: 1+5+9+6+y=21+y.

Vì tổng các chữ số lớn hơn 27 bắt buộc y chỉ rất có thể là 7;8 hoặc 9.

Nếu y=7 thì số 15967 có chữ số tận cùng là 7 đề xuất không phân tách hết cho 2.

Nếu y=8 thì số 15968 có chữ số tận cùng là 8 cần chia hết cho 2.

Nếu y=9 thì số 15969 có chữ số tận cùng là 9 đề nghị không phân tách hết mang lại 2.

Vậy để số phân tách hết mang lại 2 và tổng các chữ số to hơn 27 thì y=8.


Câu 10: Giá trị của biểu thức như thế nào sau đây là số chia hết mang đến 2?

A. (145+79)×12-346

B. 4820-1986+231×5

C. 4215∶3×8-2389

D. (5622-127×15) ∶9

Hiển thị đáp án

Ta có

*

Trong các số bên trên chỉ có số 2342 gồm chữ số tận thuộc là 2 bắt buộc 2342 chia hết mang lại 2, ngoài ra không còn số nào phân tách hết đến 2.

Do đó giá trị biểu thức (145+79)×12−346 là số phân chia hết mang lại 2.


Bài tập tín hiệu chia hết cho 5 tất cả lời giải

Câu 1: Số bao gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết mang đến 5. Đúng xuất xắc sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Câu 2: các số không chia hết mang lại 5 bao gồm chữ số tận cùng là:

A.1; 2; 3; 4

B.6; 7

C.8 ;9

D.Tất cả những đáp án phần đa đúng

Hiển thị đáp án

Các số không tồn tại chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không phân tách hết mang đến 5.

Do đó những số không phân chia hết mang lại 5 gồm chữ số tận thuộc là 1;2;3;4;6;7;8;9.

Vậy toàn bộ các giải đáp A, B, C đều đúng


Số 241 có chữ số tận cùng là 1 nên 241 không chia hết mang lại 5.

Số 345 có chữ số tận cùng là 5 nên 345 chia hết cho 5.

Số 987 có chữ số tận cùng là 7 đề nghị 987 không phân chia hết cho 5.

Số 1999 có chữ số tận cùng là 99 đề nghị 1999 không chia hết mang lại 5.

Vậy trong những số sẽ cho, số chia hết đến 5 là 345.


Câu 4: dãy gồm các số phân chia hết đến 5 là:

A.128; 247; 1506; 7234; 148903

B.35; 250; 764; 79050; 858585

C.80; 185; 875; 2020; 37105

D.340; 1850; 3695; 45738; 86075

Hiển thị đáp án

Dãy A gồm những số có chữ số tận cùng là 8;7;6;4;3 đề nghị không phân chia hết cho 5.

Dãy B tất cả số 764 gồm chữ số tận cùng là 4 đề nghị không chia hết cho 5.

Dãy C gồm những số tất cả chữ số tận cùng là 0;5 cần chia hết mang đến 5.

Dãy D có số 45738 có chữ số tận cùng là 88 đề xuất 45738 không chia hết mang lại 5.

Vậy hàng gồm những số phân tách hết cho 5 là 80;185;875;2020;37105.


Câu 5: cho những số sau 30; 65; 88; 142; 1225; 1506; 2389;10350; 87615. Tất cả bao nhiêu số không phân chia hết đến 5?

A.3 số

B.4 số

C.5 số

D.6 số

Hiển thị đáp án

Các số không có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì không phân chia hết mang đến 5.

Do đó trong các số đã cho, những số không phân chia hết mang đến 5 là 88;142;1506;2389.

Vậy có 4 số không phân tách hết mang lại 5.


Câu 6: trong các số sau số như thế nào vừa chia hết đến 2 vừa phân tách hết đến 5?

A.1430

B.3568

C.17395

D.46374

Hiển thị đáp án

Số 1430 có chữ số tận cùng là 0 buộc phải 14300 vừa phân tách hết đến 2 vừa phân tách hết đến 5.

Số 3568 có chữ số tận cùng là 8 nên 3568 chia hết đến 2.

Số 17395 có chữ số tận cùng là 5 đề nghị 17395 chia hết mang lại 5.

Số 46374 có chữ số tận cùng là 4 yêu cầu 46374 chia hết cho 2.

Vậy trong các số đã cho, số vừa phân tách hết mang lại 2 vừa phân tách hết cho 5 là 1430.


Câu 7: nuốm a bằng chữ số tương thích để số

*
phân chia hết mang lại 5.

A.a = 0

B.a = 3

C.a = 6

D.a = 8

Hiển thị đáp án

Nếu a=0 thì số 9240 có chữ số tận cùng là 0 yêu cầu chia hết cho 5.

Nếu a=3 thì số 9243 có chữ số tận cùng là 3 yêu cầu không phân chia hết mang đến 5.

Nếu a=6 thì số 9246 có chữ số tận cùng là 6 đề xuất không chia hết mang lại 5.

Nếu a=8 thì số 9248 có chữ số tận cùng là 8 buộc phải không phân chia hết mang đến 5.

Vậy đáp án đúng là a=0.


Câu 8: cầm cố b bằng văn bản số tương thích để số

*
không phân tách hết cho 5.

A.b = 2

B.b = 7

C.b = 4

D.Tất cả các đáp án trên phần đông đúng

Hiển thị đáp án

Nếu b=2 thì số 37562 có chữ số tận cùng là 2 yêu cầu không phân chia hết đến 5.

Nếu b=7 thì số 37567 có chữ số tận cùng là 7 cần không chia hết cho 5.

Nếu b=4 thì số 37564 có chữ số tận cùng là 4 bắt buộc không chia hết đến 5.

Vậy tất cả các lời giải A, B, C đầy đủ đúng.


Câu 9: Từ ba chữ số 2; 5; 8 hãy viết các số bao gồm hai chữ số khác nhau và chia hết đến 5.

A.28; 58

B.25; 85

C.25; 58

D.25; 55; 85

Hiển thị đáp án

Từ bố chữ số 2;5;8 viết được những số gồm hai chữ số không giống nhau là 25;28;52;58;82;85.

Các số 25;85 bao gồm chữ số tận thuộc là 5 đề nghị chia hết đến 5.

Vậy từ cha chữ số 2;5;8 ta viết được những số có hai chữ số không giống nhau và chia hết cho 5 là 25;85.


Câu 10: Giá trị của biểu thức như thế nào sau đó là số phân chia hết cho 5?

A. (251-68)×12+726

B. 8270+225×18-1836

C. 8985-2325×12∶4

D. (14415-147×53) ∶8

Hiển thị đáp án

Ta có:

*

Trong các số bên trên chỉ có số 2010 tất cả chữ số tận thuộc là 0 đề nghị 2010 chia hết mang lại 5, ngoài ra không còn số nào chia hết cho 5.

Do kia giá trị biểu thức 8985−2325×12:4 là số phân chia hết đến 5.


Bài tập tín hiệu chia hết mang lại 9 bao gồm lời giải

Câu 1: Số tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 9 thì chia hết mang lại 9. Đúng tuyệt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Các số tất cả tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9 thì phân tách hết mang lại 9.

Vậy xác minh " Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 9 thì chia hết mang đến 9 " là sai.


Câu 2: Lan nói: “các số gồm tổng các chữ số không phân tách hết đến 9 thì không phân tách hết mang lại 9”. Theo con, Lan nói đúng tuyệt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Câu 3: trong các số sau số nào phân chia hết đến 9?

A.333

B.729

C.3834

D.Tất cả những đáp án trên gần như đúng

Hiển thị đáp án

Số 333 có tổng những chữ số là 3+3+3=9. Bởi 9 phân tách hết đến 9 nên 333 chia hết mang lại 9.

Số 729 có tổng các chữ số là 7+2+9=18. Vì 18 chia hết đến 9 buộc phải 729 phân tách hết cho 9.

Số 3834 có tổng những chữ số là 3+8+3+4=18. Do 18 phân tách hết cho 9 buộc phải 3834 phân tách hết đến 9.

Vậy toàn bộ các lời giải A, B, C phần lớn đúng.


Số 5598 có tổng những chữ số là 5+5+9+8=27. Do 27 phân chia hết cho 9 bắt buộc 5598 phân tách hết mang đến 99.

Số 1125 có tổng những chữ số là 1+1+2+5=9. Bởi vì 9 phân chia hết mang lại 9 bắt buộc 1125 phân chia hết cho 9.

Số 854 có tổng những chữ số là 8+5+4=17. Vì chưng 17 không phân tách hết đến 9 buộc phải 854 không chia hết mang đến 9.

Số 621 có tổng những chữ số là 6+2+1=9. Vì chưng 9 chia hết mang lại 9 buộc phải 621 phân chia hết đến 9.

Vậy trong các số sẽ cho, số không chia hết mang lại 9 là 854.


Câu 5: cho những số sau: 92; 108; 135; 206; 277; 423; 1058; 2401. Bao gồm bao nhiêu số phân tách hết đến 9?

A.3 số

B.4 số

C.5 số

D.6 số

Hiển thị đáp án

Số 92 có tổng các chữ số là 9+2=11. Vị 11 không phân tách hết mang lại 9 đề nghị 92 không chia hết cho 9.

Số 108 có tổng những chữ số là 1+0+8=9. Vì 9 phân tách hết cho 9 yêu cầu 108 chia hết mang đến 9.

Số 135 có tổng các chữ số là 1+3+5=9. Vì 9 phân tách hết cho 9 cần 135 phân tách hết mang lại 9.

Số 206 có tổng các chữ số là 2+0+6=8. Do 8 không phân chia hết mang đến 9 phải 206 không phân chia hết đến 9.

Số 277 có tổng các chữ số là 2+7+7=16. Vày 16 không phân tách hết cho 9 cần 277 không chia hết cho 9.

Số 423 có tổng những chữ số là 4+2+3=9. Vì 9 phân chia hết đến 9 đề nghị 423 chia hết mang đến 9.

Số 1058 có tổng các chữ số là 1+0+5+8=14. Bởi 14 không chia hết mang lại 9 buộc phải 1058 không chia hết mang lại 9.

Số 2401 có tổng các chữ số là 2+4+0+1=7. Vì chưng 7 không chia hết mang lại 9 bắt buộc 2401 không phân tách hết đến 9.

Vậy có 3 số chia hết đến 9 là 108;135;423.


Câu 6: Viết nhì số có ba chữ số và phân tách hết cho 9.

A.234; 436

B.504; 711

C.375; 369

D.670; 929

Hiển thị đáp án

Số 234 có tổng các chữ số là 9. Vì chưng 9 phân tách hết mang đến 9 nên 234 phân tách hết mang lại 9.

Số 436 tất cả tổng các chữ số là 13. Vị 13 không phân chia hết mang lại 9 phải 436 không phân tách hết mang lại 9.

Số 504 bao gồm tổng những chữ số là 9. Vì chưng 9 chia hết cho 9 bắt buộc 504 phân tách hết đến 9.

Số 711 bao gồm tổng những chữ số là 9. Vày 9 phân chia hết mang đến 9 phải 711 phân tách hết mang đến 9.

Số 375 tất cả tổng các chữ số là 15. Bởi vì 15 không chia hết cho 9 đề xuất 375 không phân chia hết cho 9.

Số 369 tất cả tổng những chữ số là 18. Vì chưng 18 phân tách hết cho 9 cần 369 phân tách hết cho 99.

Số 670 có tổng những chữ số là 13. Vày 13 không phân tách hết cho 9 bắt buộc 670 không phân chia hết mang lại 9.

Số 929 gồm tổng các chữ số là 21. Bởi 21 không chia hết cho 9 yêu cầu 929 không phân chia hết đến 9.

Vậy cặp hai số có cha chữ số và phân tách hết đến 9 là 504;711.


Câu 7: cố a bằng chữ số tương thích để số

*
phân tách hết đến 9.

A.a = 0

B.a = 2

C.a = 4

D.a = 9

Hiển thị đáp án

Nếu a=0 thì số 5027 có tổng những chữ số là 14. Vày 14 không phân chia hết cho 9 đề nghị 5027 không chia hết đến 9.

Nếu a=2 thì số 5227 có tổng các chữ số là 16. Vày 16 không phân chia hết đến 9 yêu cầu 5227 không chia hết mang lại 9.

Nếu a=4 thì số 5427 có tổng những chữ số là 18. Vì chưng 18 phân tách hết cho 9 đề xuất 5427 phân tách hết đến 9.

Nếu a=9 thì số 5927 có tổng các chữ số là 23. Vì chưng 23 không chia hết đến 9 nên 5927 không phân chia hết mang đến 9.

Vậy đáp án đúng là a=4.


Câu 8: kiếm tìm chữ số a nhằm số phân tách hết mang đến 9.

A.a = 0

B.a = 9

C.a = 0; 9

D.Tất cả những đáp án trên phần đông đúng

Hiển thị đáp án

Để số phân chia hết cho 9 thì tổng những chữ số của số đề nghị chia hết mang đến 9, hay

(a+4+8+6)⋮9

(a+18)⋮9⇒a=0;9

Vì aa là chữ số hàng nghìn nên a≠0, cho nên a=9.

Vậy để số phân chia hết đến 9 thì a=9.


Câu 9: cho A = 456×23 - 8573.

Giá trị của biểu thức A không phân tách hết mang đến 9. Đúng giỏi sai?

Hiển thị đáp án

Ta có:

A=456×23−8573A=10488−8573A=1915

Số 1915 bao gồm tổng những chữ số là 16. Vì chưng 16 không phân chia hết mang lại 9 thì phải 1915 không phân tách hết mang lại 9.

Vậy xác minh giá trị biểu thức A không chia hết mang lại 9 là đúng.


Số đề nghị điền lớn hơn 3021 và nhỏ tuổi hơn 3026 bắt buộc số yêu cầu điền chỉ rất có thể là 3022;3023;3024;3025.

Số 3022 có tổng các chữ số là 7. Vị 7 không phân chia hết cho 99 cần 3022 không phân tách hết mang lại 99.

Số 3023 có tổng các chữ số là 8. Vì 8 không phân chia hết cho 9 cần 3023 không chia hết đến 99.

Số 3024 có tổng các chữ số là 9. Do 9 chia hết đến 9 đề nghị 3024 chia hết mang đến 9.

Số 3025 có tổng những chữ số là 10. Vị 10 không phân tách hết cho 9 cần 3025 không phân tách hết mang đến 9.

Xem thêm: Giá Trị Cực Đại Là Gì ? Hai Quy Tắc Tìm Cực Trị Tổng Hợp Lý Thuyết Cưc Đại Và Cực Tiểu Là Gì

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 3024.


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo lớp 4 cho con sẽ được tặng kèm miễn tầm giá khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học test cho bé và được support miễn tầm giá tại khoahoc.randy-rhoads-online.com