A. Trạng thái vào đó mọi êlectrôn của nguyên tử đều ko chuyển động đối với hạt nhân.

Bạn đang xem: Trạng thái dừng của nguyên tử là trạng thái

B. Trạng thái đứng yên ổn của nguyên tử

C. Một trong số các trạng thái gồm năng lượng xác định, mà nguyên tử gồm thể tồn tại.

D. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. một trong số các trạng thái bao gồm năng lượng xác định, cơ mà nguyên tử tất cả thể tồn tại.

Trạng thái dừng của nguyên tử là một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, nhưng nguyên tử gồm thể tồn tại.

Giải thích:

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Lúc ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

- trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân bên trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

*

Cùng randy-rhoads-online.com đi search hiểu về mẫu nguyên tử Bo để hiểu chi tiết hơn về trạng thái dừng của nguyên tử nhé.

I. Mô hình hành tinh nguyên tử

- Năm 1911, Rutherford đề xướng mẫu thế giới nguyên tử, mặc dù mẫu này sẽ không giải thích hợp được tính bền vững và sự tạo thành quang quẻ phổ vạch của những nguyên tử.

- Năm1913, Bo đề ra mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu Bo, mẫu này giải yêu thích được sự tạo thành quang quẻ phổ vạch của các nguyên tử, đặc biệt là nguyên tử hiđrô.

II. Những tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử


Đề giải phù hợp được sự tạo thành quang phổ của nguyên tố đơn giản nhất là hiđrô, công ty vật lí Bo đã bổ sung vào mẫu địa cầu nguyên tử của Rutherford hai giả thuyết sau đây.

1. Tiên đề về những trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại vào một số trạng thái bao gồm năng lượng xác định, gọi là những trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

-Trong những trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân bên trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

Bo đã đưa ra công thức tính bán kính của quỹ đạo dừng của êlectron trong nguyên tử hiđrô: r = n2r0

2. Tiên đề về sự hấp thụ tốt bức xạ nguyên tử

- khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng gồm năng lượngEn​sang trạng thái dừng có năng lượngEm​​thì nó phân phát ra một phôtôn bao gồm năng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

- lúc nguyên tử chuyển tử trạng thái dưng gồm năng lượng​Emlên trạng thái dừng tất cả năng lượng​En​thì nó cần hấp thụ một phôtôn cónăng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

*

Nhận xét:Từ nội dung tiên đề này mang lại thấy một chất hấp thụ được tia nắng có bước sóng nào thì nó cũng gồm thể phạt ra ánh nắng có bước sóng đó.

III. Quang quẻ phổ vạch phát xạ với hấp thụ của nguyên tử hiđrô

Khi khảo gần kề thực nghiệm quang phổ của nguyên tử hiđrô, người ta thấy giải pháp vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô sắp xếp thành những dãy không giống khau.

*

- hàng Lai-man (Lyman): thuộc miền tử ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoK:L → K; M → K; N → K;...

-Dãy Ban-me (Balmer): gồm các vạch nằm trong miền tử ngoại cùng một số vạch nằm vào miền áng sáng chú ý thấy (vạch đỏ Hα​, vạch lam Hβ​, vạch chàm Hγ​, vạch tím Hδ​), được tạo thành khi electron chuyển từ những quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:M → L; N → L; O → L;...

-Dãy Pa-sen (Paschen): thuộc miền hồng ngoại, được tạo thành lúc electron chuyển từ những quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:N → M; O → M; p → M;...

*

Dựa vào sơ đồ ta gồm nhận xét

- Bước sóng nhiều năm nhất trong dãy Lai-man ứng với chuyển mức năng lượng từ L(n = 2) → K(n = 1).

-Bước sóng ngắn nhất trong dãy Lai-man ứng với việc electron chuyển từ n = ∞ → K(n=1).

-Bước sóng lâu năm nhất trong hàng Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ M(n = 3) → L(n = 2).

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ n= ∞ → L(n = 2).

-Bước sóng nhiều năm nhất trong dãy Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng từ N(n = 4) → M(n = 3).

Xem thêm: Tiểu Luận Quy Trình Sản Xuất Cá Nục Sốt Cà Đóng Hộp, Quy Trình Sản Xuất Đồ Hộp Cá Nục Sốt Cà

-Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng tử n = ∞ → M(n = 3).