Phản ứng 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O là phản nghịch ứng thoái hóa khử vì bao gồm sự chuyển đổi số oxi hóa của N và S
Bạn đang xem: Trong các phản ứng phản ứng ôxi hóa khử là

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho amoniac NH3 tính năng với oxi ở nhiệt độ cao tất cả xúc tác phù hợp sinh ra nitơ oxit NO cùng nước. Phương trình hoá học: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản bội ứng trên, NH3 đóng vai trò


Cho cha phản ứng hóa học bên dưới đây

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

2) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

3) 2KClO3$xrightarrowt^o$ 2KCl + 3O2

Các làm phản ứng lão hóa khử là


Cho quy trình sau: $overset+ ext3mathop extFe,$ + 1e → $overset+ ext2mathop extFe,$. Vào các tóm lại sau, tóm lại nào là đúng?


Cho các chất với ion sau:Zn, S, FeO, ZnO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử với ion trong dãy vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử là


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử các chất là cách thực hiện nào sau đây?


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường thiên nhiên trong làm phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?


Hệ số của HNO3 trong làm phản ứng: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O (biết tỉ trọng mol của N2O : N2 = 2 : 3) là


Hệ số tối giản của các chất trong bội phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là


Cho bội phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4 là


Cho những phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2 → 2H2O + O2 (1)

2HgO → 2Hg + O2 (2)

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O (3)

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)

Trong số những phản ứng trên, có bao nhiêu phản bội ứng oxi hoá − khử nội phân tử?


Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp X. Dung dịch chức năng được với hóa học nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng lão hóa khử:


Cho bội nghịch ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là hồ hết số nguyên về tối giản. Tổng (a+b) bằng?


Cho sơ đồ dùng phản ứng:

aKMnO4 + bKI + cH2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O

Hệ số cân đối a, b, c của những chất làm phản ứng thứu tự là:


Cho sơ thiết bị phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + 5NO + H2O

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân đối của phản nghịch ứng là


Cho phương trình hóa học của phản nghịch ứng: 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Nhận xét nào dưới đây về bội nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng: K2MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH. Tỉ lệ thành phần số phân tử K2MnO4 bị oxi hóa với bị khử là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Đổ Lẫn Xăng A95 Và A92 Có Ảnh Hưởng Gì, Đổ Lẫn Xăng A92 Và A95 Có Ảnh Hưởng Gì

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.