*
*
*
*
*
*
*
*

Sự trao đổi chất trong chu trình địa hóa những chất gồm 1 số giai đoạn:

1. Vật hóa học từ khung hình sinh vật trở lại môi trường

2. Sự trao đổi vật hóa học qua các bậc dinh dưỡng

3. Vật hóa học từ môi trường vào cơ thể dinh dưỡng

Trật từ đúng của các giai đoạn trong chu trình sinh địa hóa là?


Trong chu trình cacbon trong một hệ sinh thái, nhân tố cacbon đã đi từ không tính vào khung người sinh vật bởi phương thức nào?


Khi nói về chu trình nitơ, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Vi khuẩn nitrat hóa chuyển hóa NH4+ thành NO2-.

Bạn đang xem: Trong chu trình nitơ vi khuẩn nitrat hóa có vai trò

2. Để giảm bớt sự thất bay nitơ vào đất cần phải có biện pháp có tác dụng đất tơi xốp.

3. Lượng nitơ trong khu đất được tổng hợp nhiều nhất bằng tuyến phố bón phân hóa học.

4. Vi khuẩn nốt sần rễ cây chúng ta đậu gửi hóa N2 thành NH3 hỗ trợ cho cây.

5. Mối cung cấp dự trữ nitơ đa số trong khí quyển, một phần trầm tích vào đất, ao, hồ, sông…


Khi nói tới chu trình sinh địa hoá, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Chu trình sinh địa hoá là quy trình trao đổi các chất vào tự nhiên.

II. Cacbon bước vào chu trình cacbon dưới dạng cacbon điôxit (CO2).

III. Trong chu trình nitơ, thực vật dụng hấp thụ nitơ bên dưới dạng NH4+ và NO3-.

IV. Không tồn tại hiện tượng đồ chất và ngọt ngào trong quy trình sinh địa hóa.

Xem thêm: Những Đặc Trưng Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam, 8 Đặc Trưng Cnxh Mà Nhân Dân Ta Đang Xây Dựng


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.