toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trong cuộc thi chạy 60m nam chạy hết 1/4 phút

*

Trong hội thi chạy 60m, nam chạy không còn 1/4 phút , Bình chạy hết 1 tháng 5 phút . Hỏi ai chạy cấp tốc hơn và cấp tốc hơn mấy giây ?


*

tuổi nhỏ HN là :

50 : ( 1 + 4 ) = 10 ( tuổi )

tuổi ba HN là :

50 - 10 = 40 ( tuổi )

hiệu của hai ba con ko biến đổi nên hiệu vẫn là 30 tuổi

ta bao gồm sơ đồ gia dụng : ba : |----|----|----|

bé : |----| hiệu 30 tuổi

tuổi con lúc đó là :

 30 : ( 3 - 1 ) = 15 ( tuổi )

số năm mà bố gấp 3 tuổi bé là :

 15 - 10 = 5 ( năm )

ĐS : 5 năm

mình nha


*

Nam chạy vào : 60 : 4 = 15 ( giây )

Bình chạy vào : 60 : 5 = 12 ( giây )

Vây Bình chạy cấp tốc hơn và cấp tốc hơn :

15 - 12 = 3 ( giây )


An chạy không còn :

60 x (frac14)= 15 ( giây )

Bình chạy hết :

60 x (frac15)= 12 ( giây )

Vậy Bình chạy nhanh hơn và cấp tốc hơn 3 giây 


Nakamori Aoko

Nam chạy vào : 60 : 4 = 15 ( giây )Bình chạy trong : 60 : 5 = 12 ( giây )Vây Bình chạy cấp tốc hơn và nhanh hơn :15 - 12 = 3 ( giây )


Nam chạy trong số thời gian là :

60 x 1 : 4 = 15 ( phút )

Bình chạy trong số thời hạn là :

60 x 1 : 5 = 12 ( phút )

Đổi : 15 phút = 900 giây ; 12 phút = 720 giây

Vậy Bình chạy nhanh hơn và nhanh hơn số thời hạn là :

900 - 720 = 180 ( giây )

Đ/s : 180 giây cùng Bình chạy nhanh hơn.


1 phút = 60 giây

Số giây nam chạy hết là :

60 x 1/4 = 15 (giây)

Số giây Bình chạy hết là :

60 x 01/05 = 12 (giây)

Vậy, Bình chạy nhanh hơn Nam cùng chạy cấp tốc hơn 3 giây

NHỚ VÀ KẾT BẠN VỚI MÌNH NHÉ 


Nam chạy vào :

60 : 4 = 15 ( giây )

Bình chạy vào :

60 : 5 = 12 ( giây )

Vậy Bình chạy nhanh hơn :

15 - 12 = 3 ( giây )

Đáp số :...........


Đổi 1 phút = 60 giây

Nam chạy hết số thời gian là:

60 x 14 = 15 ( giây )

Bình chạy hết số thời gian là:

60 x 1 tháng 5 = 12 ( giây )

Vậy Bình chạy cấp tốc hơn nam giới và rộng số giây là:

15 -12 = 3(giây)

Đáp số : Bình chạy nhanh hơn phái nam và hơn 3 giây


Nam chạy trong số giây là :

60 :4 = 15 (giây)

Bình chạy trong những giây là :

60 : 5 = 12 (giây)

Vậy Bình chạy cấp tốc hơn và cấp tốc hơn :

15 - 12 = 3 (giây)

Đáp số : 3 


Trong hội thi chạy 60m, phái nam chạy không còn 1/4 phút, Bình chạy hết 01/05 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?


Trong cuộc thi chạy 60m, nam giới chạy không còn 1/4 phút, Bình chạy hết 01/05 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và cấp tốc hơn mấy giây


Trong cuộc thi chạy 60m, phái nam chạy không còn 1/4 phút, Bình chạy hết 1 tháng 5 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?


trong hội thi chạy 60m,Nam chạy không còn 1/4 phút ,Bình chạy hết 1 tháng 5 phút.Hỏi ai chạy nhanh hơn và cấp tốc hơn mấy giây?


Trong cuộc thi chạy 60m , phái mạnh chạy hết 1 4 phút ,Bình chạy không còn 15 phút .Hỏi ai chạy nhanh hơn mấy giây ?

 


Trong cuộc thi chạy 60m, phái nam chạy không còn ¼ phút, Bình chạy hết⅕ phút. Hỏi ai chạy cấp tốc hơn và cấp tốc hơn mấy giây

 


Bình với Nam thi chạy 60m,Nam chạy không còn 1/4 phút,Bình chạy hết 1 tháng 5 phút .Hỏi ai chạy nhanh hơn và cấp tốc hơn mấy giây?Giups mik nhé ai cấp tốc mik k và kb
Xem thêm: Đun Nóng M Gam Hỗn Hợp X Gồm Các Chất Có Cùng Một Loại Nhóm Chức

***Trong một hội thi chạy 60m nam, Bình chạy hết (frac15)phút và Cường chạy hết (frac14)phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và cấp tốc hơn mấy giây? giúp mình nhé!!! Thanks.


trong hội thi chạy 60m nam giới chạy không còn 1/4 phút bình chạy hết 1 tháng 5 phút . Hỏi ai chạy cấp tốc hơn mấy giây