*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Trong hệ tọa độ pv đường đẳng nhiệt là

Phát biểu nào sau đây là không đúng lúc nói về quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*

Một lượng khí xác minh ở áp suất (3 matm) có thể tích là (10) lít. Thể tích của khối khí khi nén đẳng nhiệt mang đến áp suất (6 matm)?


Khối lượng riêng của oxi ở đk tiêu chuẩn là (1,43kg/m^3). Cân nặng oxi ở trong bình kín thể tích (6) lít, áp suất (150atm) ánh nắng mặt trời (0^0C) là:


Thể tich với áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết giả dụ áp suất tăng thêm (5.10^5Pa) thì thể tích khí thay đổi (5l), giả dụ áp suất tăng lên (2.10^5Pa) thì thể tích của khối khí biến hóa (3l). Biết thừa trình chuyển đổi trạng thái có ánh nắng mặt trời không đổi


Dùng một bơm tay để bơm không khí vào quả bóng thể tích 2 lít bao gồm áp suất phía bên trong là 1atm. Áp suất phía bên trong quả nhẵn là từng nào sau 60 lần bơm, biết mỗi lần bơm được 50cm3 không khí vào trái bóng. Coi quá trình bơm ánh sáng là không đổi
Xem thêm: Lá Tía Tô Chữa Bệnh Gì? 10 Công Dụng Của Tía Tô Có Tác Dụng Gì?

Một khối khí lúc để ở điều kiện nhiệt độ không thay đổi thì bao gồm sự biến đổi thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có mức giá trị 1 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng:

*


 Dưới áp suất (10^5Pa) một lượng khí rất có thể tích là 10 lít. Nếu ánh sáng được giữ lại không đổi và áp suất tăng lên (1,25.10^5Pa) thì thể tích là