*Bạn đang xem: Trong phản ứng của photpho với ca o2 cl2 kclo3

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
lịch sử vẻ vang và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi Trong phản bội ứng của photpho với (1) Ca; (2) O­2; (3) Cl2; (4) KClO3. đa số phản ứng trong những số đó photpho biểu thị tính khử là:

A (1), (2), (4). B (1), (3). C (2), (3), (4). D (1), (2), (3).

Phương pháp giải:

P biểu lộ tính khử lúc phản ứng với thích hợp chất có tính oxi hóa hoặc đơn chất gồm độ âm điện to hơn nó.


Lời giải đưa ra tiết:

Xét những phản ứng sau:

((1)3Ca ext + ext 2mathop Plimits^0 xrightarrowt^0;;Ca_3mathop Plimits^ - 3 _2)

((2)4mathop Plimits^0 ext + ext 5O_2xrightarrowt^02mathop Plimits^ + 5 _2O_5)

((3)2mathop Plimits^0 ext + ext 5Cl_2xrightarrowt^02mathop Plimits^ + 5 Cl_5)

((4)5KClO_3 + ext 6mathop Plimits^0 ;xrightarrowt^05KCl ext + ext 3mathop Plimits^ + 5 _2O_5)

(Lưu ý: KClO3 là hóa học oxi hóa mạnh, tính oxi hóa diễn tả ở nguyên tử Cl+5)

Vậy gần như phản ứng nhưng photpho mô tả tính khử là những phản ứng (2), (3) cùng (4).

Đáp án C


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay
Xem thêm: Top 7 Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Của Em Về Bài Thơ Rằm Tháng Giêng Hay Nhất

TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gửi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.