Đáp án và phân tích và lý giải chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Trong chống thí nghiệm bạn ta thường pha chế HNO3 từ?” cùng với kiến thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu dụng môn hóa học 11 bởi Top lời giải soạn dành cho các bạn học sinh và thầy gia sư tham khảo.

Bạn đang xem: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế hno3 từ

Trắc nghiệm: Trong phòng thí nghiệm bạn ta thường điều chế HNO3 từ?

A. NaNO2 với H2SO4 đặc

B. NaNO3 tinh thế và H2SO4 đặc

C. NH3 với O2

D. NaNO3 tinh vắt và HCl đặc

Trả lời: 

Đáp án B. NaNO3 tinh thế và H2SO4 đặc

Trong chống thí nghiệm người ta thường pha trộn HNO3 từ NaNO3 tinh vậy và H2SO4 đặc

- Phương trình hóa học:

NaNO3 tinh thể + H2SO4 đặc t→ NaHSO4 + HNO3 (to)

Giải thích: Người ta mang đến muối natri nitrat tinh thể công dụng với axit sunfuric đặc, bác cất các thành phần hỗn hợp này tại nhiệt độ sôi của axit nitric là 83oC cho đến khi còn lại chất kết tinh màu sắc trắng. Mặc dù nhiên, phương thức này chỉ tạo thành một lượng nhỏ axit.

H2SO4 đặc + NaNO3 (tinh thể) → HNO3 + NaHSO4

Axit nitric bốc sương đỏ thu được hoàn toàn có thể chuyển thành axit nitric màu sắc trắng. Khi thực hiện thí nghiệm, những dụng cụ yêu cầu làm tự thủy tinh, đặc biệt là bình cổ cong nguyên khối bởi axit nitric khan.

Cùng Top lời giải trang bị thêm các kiến thức bổ ích cho mình trải qua bài tìm hiểu về axit nitric với muối nitrat dưới trên đây nhé!

Kiến thức tìm hiểu thêm về axit nitric cùng muối nitrat

I. AXIT NITRIC

*

1. Tính chất vật lí

- Là hóa học lỏng, ko màu, tan tốt trong nước (C 3 bị phân bỏ chậm:

4HNO3 → 4NO2 + 2H2O + O2

→ phải đựng hỗn hợp HNO3 trong bình tối màu.

2. Tính chất hóa học

a. HNO­3­ là một axit mạnh

- làm cho quỳ tím đưa thành color đỏ.

- chức năng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

- chức năng với bazơ (trong đó kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

- tác dụng với muối hạt (trong muối kim loại đã chiếm hữu hóa trị cao nhất) → muối mới + axit mới:

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2 + H2O

b. HNO3 là chất oxi hóa mạnh

- tính năng với kim loại:

+ HNO3 phản ứng với phần nhiều các kim loại trừ Au với Pt → muối nitrat + H2­O và sản phẩm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

+ thành phầm khử của N+5 là tùy trực thuộc vào độ to gan lớn mật của kim loại và độ đậm đặc của dung dịch axit. Thông thường thì dung dịch đặc → NO2, hỗn hợp loãng → NO; hỗn hợp axit càng loãng, sắt kẽm kim loại càng mạnh dạn thì N bị khử xuống tới mức càng sâu.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Chú ý: Nếu cho Fe hoặc hỗn hợp Fe với Cu tác dụng với hỗn hợp HNO3 mà sau phản ứng còn dư kim loại → trong hỗn hợp Fe thu được chỉ nghỉ ngơi dạng muối Fe2+. HNO3 đặc nguội thụ động với Al, Fe, Cr.

- tác dụng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

- tác dụng với các chất khử khác (oxit bazơ, bazơ với muối trong những số ấy kim loại chưa có hóa trị cao nhất...).

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

3. Điều chế

- trong công nghiệp: NH3 → NO → NO2 → HNO3

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (Pt, 8500C)

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

- Trong phòng thí nghiệm

H2SO4 đặc + NaNO3 tinh thể → HNO3 + NaHSO4

4. Thừa nhận biết

- có tác dụng đỏ quỳ tím.

- công dụng với kim loại đứng sau H sản xuất khí nâu đỏ.

5. Ứng dụng

Axit nitric là trong số những hóa hóa học cơ phiên bản và quan tiền trọng. Nhiều phần axit này được dùng làm sản xuất phân đạm. Ngoài ra nó còn được dùng làm sản xuất dung dịch nổ, dung dịch nhuộm, dược phẩm...

Xem thêm: Soạn Cách Làm Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí (Chi Tiết)

II. MUỐI NITRAT

1. định nghĩa và phương pháp tổng quát

- muối hạt nitrat là muối hạt của axit nitric, có công thức tổng quát là M(NO3)n-

2. đặc điểm vật lí

Tất cả những muối nitrat hầu như tan với là những chất năng lượng điện li mạnh:

M(NO3)n → Mn+ + nNO3-

3. đặc điểm hóa học

a. Muối hạt nitrat bao gồm các tính chất hóa học bình thường của muối

- công dụng với axit : Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO3

- tác dụng với dung dịch bazơ : Mg(NO3)2 + 2NAOH → Mg(OH)2 + 2NANO3

- tính năng với hỗn hợp muối : Mg(NO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NANO3

- tính năng với kim loại : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

b. Muối bột nitrat dễ bị nhiệt phân

*

Chú ý: một vài muối nhiệt độ phân không tuân theo quy hình thức trên như Fe(NO3)2, NAHNO3

c. Tính thoái hóa trong môi trường thiên nhiên axit

Nếu muối bột nitrat vĩnh cửu trong môi trường axit thì cũng có tính oxi hóa táo tợn như HNO3.