Giả sử bạn muốn làm tròn số thành số sớm nhất do quý hiếm thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn muốn làm tròn số thành bội số của 10 để dễ dàng hóa một số trong những xấp xỉ. Tất cả một vài cách để làm tròn một số.Bạn đã xem: vừa đủ cộng toàn bộ các số lẻ tất cả 3 chữ số phân tách hết đến 5

Thay thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị cơ mà không thay đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng.

Bạn đang xem: Trung bình cộng tất cả các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau vệt thập phân, trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*

hoặc Giảm Thập phân
*

.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy nhấn vào mũi tên kế bên list định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.


*

Trong list Thể loại, tùy trực thuộc vào mẫu mã dữ liệu của những số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập con số vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một vài trường hợp, chúng ta có thể muốn dùng hàm EVEN với ODD để triển khai tròn số lên tới mức số chẵn hoặc số lẻ ngay gần nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một vài đến số gần nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một số đến phân số sát đó

Làm tròn số tới một chữ số tất cả nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp phần vào sự đúng chuẩn của một số.

Các ví dụ như trong phần này dùng hàm ROUND, ROUNDUPROUNDDOWN. Chúng nói tới các phương thức làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên cùng số thập phân, nhưng các ví dụ này chỉ thể hiện một phần rất nhỏ tuổi các tình huống hoàn toàn có thể xảy ra.

Danh sách tiếp sau đây chứa một số trong những quy tắc chung buộc phải ghi nhớ khi bạn làm tròn số tới chữ số tất cả nghĩa. Bạn cũng có thể thử nghiệm các hàm có tác dụng tròn và sửa chữa bằng những số lượng và tham số của riêng các bạn để trả về số chữ số bao gồm nghĩa mà chúng ta muốn.

Khi chúng ta làm tròn số âm, thì trước tiên số đó sẽ tiến hành chuyển thành giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo của nó (giá trị của số đó nhưng không có dấu âm). Sau đó, làm việc làm tròn diễn ra, rồi dấu âm được áp dụng trở lại. Tuy vậy điều này còn có vẻ không theo lô-gic, tuy thế đó là phương pháp làm tròn số. Ví dụ, sử dụng hàm ROUNDDOWN để gia công tròn -889 về hai chữ số gồm nghĩa, kết quả là -880. Trước hết, -889 được đưa thành cực hiếm tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được thiết kế tròn xuống nhằm có hiệu quả với hai chữ số bao gồm nghĩa (880). Cuối cùng, vệt trừ được áp dụng trở lại để có tác dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN so với một số dương sẽ luôn làm tròn số xuống, và hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số tất cả phần thập phân như sau: giả dụ phần thập phân bởi hoặc to hơn 0.5 thì số được làm tròn lên. Ví như phần thập phân nhỏ hơn 0,5 thì số được gia công tròn xuống.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc tương tự như với số thập phân; sửa chữa 0,5 bằng bội số của 5.

Quy tắc tầm thường là khi chúng ta làm tròn số không có phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của những chữ số bao gồm nghĩa tới địa chỉ mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để làm tròn 2345678 xuống 3 chữ số tất cả có nghĩa, các bạn dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác này làm cho tròn số xuống 2340000, với phần "234" là những chữ số gồm nghĩa.

Làm tròn số cho tới một bội số vẫn xác định

Có thể bao gồm lúc bạn có nhu cầu làm tròn tới bội số của một số mà các bạn chỉ định. Ví dụ, giả sử công ty bạn chuyển giao sản phẩm trong các thùng hàng, mỗi thùng đựng 18 món hàng. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND để xem cần từng nào thùng để chuyển 204 món hàng. Trong trường phù hợp này, câu trả lời là 12, bởi vì 204 phân tách cho 18 bằng 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng vật dụng 12 chỉ đựng 6 món hàng.

Xem thêm: Cho 2.7 Gam Hỗn Hợp Bột X Gồm Fe Và Zn TáC DụNg VớI Dung DịCh Cuso4

Cũng có thể có đều lúc bạn phải làm tròn một số âm về một bội số âm hoặc làm cho tròn một trong những có chứa những vị trí thập về một bội số có chứa các vị trí thập phân. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND trong số những trường hợp này.