(left. eginarraylwidehat B = widehat B"\BC = B"C"\widehat C = widehat C"endarray ight})( Rightarrow Delta ABC = Delta A"B"C",,(g.c.g))

*

Ví dụ:

(left. eginarraylwidehat A = widehat A" = 90^0\BC = B"C"\widehat B = widehat B"endarray ight})( Rightarrow Delta ABC = Delta A"B"C"left( ch.gn ight))

*

2. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: minh chứng hai tam giác cân nhau theo trường hợp góc-cạnh-góc

Phương pháp:

Sử dụng trường hợp bằng nhau góc- cạnh-góc của tam giác với trường hợp cân nhau cạnh huyền-góc nhọn của tam giác vuông.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc


Dạng 2: chứng minh hai đoạn thẳng bởi nhau. Tính độ lâu năm đoạn thẳng.

Phương pháp:

+ chọn hai tam giác chứa những đoạn thẳng nên tính.

+ chứng minh hai tam giác cân nhau theo trường hợp tinh tế góc

+ Suy ra những yếu tố cần thiết để giải bài toán.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 102: Luyện Tập Về Tính Diện Tích (Tiếp Theo) Trang 18,19

Dạng 3: bài bác toán thực hiện nhiều ngôi trường hợp đều nhau của tam giác

Phương pháp:

Sử dụng những trường hợp cân nhau đã học của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc…và các trường hợp cân nhau của tam giác vuông.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài xích 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài 4: giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy thừa của một vài hữu tỉ
bài 6: tỉ lệ thức
bài xích 7: đặc thù cơ bản của hàng tỉ số cân nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài 9: làm tròn số
bài 10: Số vô tỉ. định nghĩa về căn bậc hai
bài 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài bác 1: Đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ trọng nghịch
bài xích 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài xích 4: Đồ thị hàm số y=ax (a không giống 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số cùng đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài xích 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của dấu hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mẫu của tín hiệu
bài xích 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: tư tưởng về biểu thức đại số
bài bác 2: giá trị của một biểu thức đại số
bài bác 3: Đơn thức
bài 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài xích 6: cùng trừ đa thức
bài 7: Đa thức một biến chuyển
bài 8: cộng trừ đa thức một đổi mới
bài bác 9: Nghiệm của đa thức một phát triển thành
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài bác 1: hai góc đối đỉnh
bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài xích 3: các góc tạo bởi một con đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng
bài 4: hai tuyến phố thẳng tuy vậy song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng song song
bài 5: từ bỏ vuông góc đến tuy nhiên song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
bài 2: hai tam giác bằng nhau
bài xích 3: trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài bác 4: ngôi trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ cha của tam giác góc-cạnh-góc
bài 6: Tam giác cân
bài 7: Định lý Pytago
bài xích 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuông
bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài xích 1: quan hệ giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác
bài xích 2: quan hệ nam nữ giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên và hình chiếu
bài bác 3: dục tình giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài 4: đặc thù ba con đường trung con đường của tam giác
bài xích 5: đặc điểm ba mặt đường phân giác
bài xích 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: đặc thù ba con đường cao của tam giác
bài 8: Ôn tập chương 7
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.