Câu 2: Một thứ có khối lượng m đang hoạt động với gia tốc v. Nếu như tăng cân nặng một thứ lên gấp đôi và tăng gia tốc của nó lên gấp đôi thì rượu cồn lượng của vật sẽ:

A.

Bạn đang xem: Trường hợp nào vận tốc của vật không thay đổi

tăng 4 lần. B. ko đổi.

C. bớt 2 lần. D. tăng 2 lần.

Câu 3: Điều nào tiếp sau đây không đúng khi nói đến động lượng :

A. Động lượng của một vật bởi tích cân nặng và gia tốc của đồ dùng .

B. Động lượng của một vật là một trong đại lượng véc tơ.

C. trong hệ kín, rượu cồn lượng của hệ được bảo toàn.

D. Động lượng của một vật bởi tích khối lượng và bình phương vận tốc.

Câu 4: vận động nào sau đây không buộc phải là vận động bằng bội nghịch lực

A. vận động của thương hiệu lửa

B. hoạt động của nhỏ mực

C. vận động của coi thường khí cầu

D. hoạt động giật của súng khi bắn

Câu 5: Một thiết bị có khối lượng 200 kg đang vận động với tốc độ 54 km/h. Động lượng của ô tô là:

A. 1,08.104 kgm/s B. 3.103 kgm/s

C. 22,5 kgm/s D. 45.104 kgm/s

Câu 6: Một gàu nước cân nặng 5 kilogam được kéo cho hoạt động đều lên chiều cao 4 m vào khoảng thời hạn 50 giây. Tính công suất trung bình của sức kéo (g = 10 m/s2):

A. 4J. B. 4W

C. 40W D. 40J

Câu 7: hotline (alpha ) là góc hợp bởi vì phương của lực với phương dịch chuyển. Trường vừa lòng nào sau đây ứng với công cản:

A. (alpha ) là góc tội phạm B. (alpha ) là góc nhọn

C. (alpha = fracpi 2ra md) D. (alpha = pi ) rad

Câu 8: Một vật chịu tính năng của lần lượt ba lực khác nhau F1 > F2 > F3 và cùng đi được quãng con đường trên phương AB như hình vẽ. Sinh công tương ứng là A1; A2 và A3. Hệ thức đúng là:

 

*

A. A1 > A2 > A3 B. A1 2 3

C. A1 = A2 = A3 D. A2 1 3

Câu 9: Một hệ tất cả 2 đồ gia dụng có cân nặng m1 = 200 g, m2 = 300 g, có vận tốc v1 = 3 m/s, v2 = 2 m/s. Biết 2 vật vận động vuông góc nhau. Độ phệ động lượng của hệ là:

A. 0,85 kg.m/s B. 0

C. 85 kg.m/s D. 1,2 kg.m/s.

Câu 10: Một đồ m vận động thẳng nhanh dần phần đông không tốc độ ban đầu. Gọi p và v theo lần lượt là độ bự của cồn lượng và vận tốc của vật vật thị của cồn lượng theo gia tốc có dạng là mẫu vẽ nào sau đây ?

 

*

A. Hình 1 B. Hình 2

C. Hình 3 D. Hình 4

Lời giải chi tiết

1. C

2. A

3. D

4. C

5. B

6. B

7. A

8. C

9. A

10. C

Câu 1:

Động lượng của một vật khối lượng m đang vận động với vận tốc (overrightarrow v ) là đại lượng được xác định bởi công thức: (overrightarrow phường = moverrightarrow v )

Động lượng là một đại lượng vectơ cùng hướng với tốc độ của vật.

Khi vật vận động thẳng các thì vận tốc (overrightarrow v ) không thay đổi nên động lượng không đổi.

Chọn C

Câu 2:

Ta có p. = m.v

Khi m’ = 2m; v’ = 2v thì p’ = 2m.2v = 4mv = 4p

Chọn A

Câu 3:

Động lượng của một vật cân nặng m đang vận động với vận tốc (overrightarrow v ) là đại lượng được xác định bởi công thức: (overrightarrow p. = moverrightarrow v )

Chọn D

Câu 4:

Chuyển đụng của khinh khí cầu không hẳn là hoạt động bằng phản nghịch lực.

Chọn C

Câu 5:

Ta có: m = 200 kg; v = 54 km/h = 15 m/s.

Động lượng của ôtô là: 

(p = m.v = 200.15 = 3000 = 3.10^3(kgm/s))

Chọn B

Câu 6:

Gàu nước cân nặng 5kg được kéo cho chuyển động đều đề nghị lực kéo F gồm độ lớn bởi trọng lượng của vật: (F_k = mg = 5.10 = 50N)

Công suất mức độ vừa phải của sức kéo là:

(P = fracAt = fracF.ht = frac50.450 = 4W)

Chọn B

Câu 7:

Chọn A

Câu 8:

Theo bí quyết tính công ta có: A = F.S.cos⁡ α = F.cos⁡α.S = F(S) S (*)

+ F(S) chính là độ dài đại số hình chiếu của lực F lên phương của quỹ đạo hoạt động S

+ theo như hình ta có: F1(S) = F2(S) = F3(S)

+ còn mặt khác theo bài: S1 = S2 = S3 = AB

+ vì thế từ (*) ta suy ra: A1 = A2 = A3

Chọn C

Câu 9:

Độ mập động lương của mỗi vật lần lượt là:

p1 = m1.v1 = 0,2.3 = 0,6 kg.m/s.

p2 = m2.v2 = 0,3.2 = 0,6 kg.m/s.

Động lượng của hệ: (overrightarrow p = overrightarrow p _1 + overrightarrow p _2)


Vì nhì vật vận động vuông góc nhau nên (overrightarrow p_1 ot overrightarrow p_2 )

Suy ra:

(p = sqrt p_1^2 + p_2^2 = sqrt 0,6^2 + 0,6^2 \ = 0,85kg.m/s)

Chọn A

Câu 10:

Động lượng của một vật khối lượng m đang hoạt động với vận tốc (overrightarrow v ) là đại lượng được xác minh bởi công thức: (overrightarrow p. = moverrightarrow v )

Độ lớn: phường = m.v

Vì cân nặng (m) của đồ dùng không núm đổi, còn tốc độ thì biến hóa (vì vật đang hoạt động thẳng cấp tốc dần đều) do vậy m vào vai trò là hằng số (m để là a), v nhập vai trò là trở thành số (v đặt là x). Xét độ bự của rượu cồn lượng p. (p đặt là hàm số y).

Xem thêm: Sách Giải Toán 6 Bài 5 : Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số, Giải Toán 6 Bài 5: Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số

Do kia biểu thức (*) bao gồm dạng toán học tập y = a.x đó là hàm hàng đầu với hệ số góc a > 0.