*Bạn đang xem: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông lâm nghiệp

*

Lý thuyết công nghệ 10: bài xích 6. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp


Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi ghép mô tế bào vào nhân giống cây xanh nông, lâm nghiệp

I - KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

- Nuôi ghép mô tế bào là phương pháp tách rời tế bào, tế bào nuôi cấy trong môi trường xung quanh thích hợp cùng vô trùng nhằm chúng liên tiếp phân bào, biệt trở thành mô, cơ quan để trở nên tân tiến thành cây mới.

- môi trường thiên nhiên dinh dưỡng:

+ Nguyên tố đa lượng: N, S, Ca, K, P

+ yếu tắc vi lượng: Fe, B, Mo, I, Cu

+ Đường: Glucozơ, Saccarozơ

+ Chất ổn định sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

*

II - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO

1. Tính toàn năng của tế bào

- Tế bào chứa hệ gen qui định loài đó, mang cục bộ lượng thông tin của loài

- Tế bào có thể sinh sản vô tính lúc nuôi cấy trong môi trường xung quanh thích hòa hợp để tạo thành thành cây trả chỉnh

*

2. Tài năng phân hóa và phản phân hóa

*

- Phân hóa tế bào: là quá trình từ tế bào phôi sinh chuyển đổi thành tế bào siêng hóa bảo vệ các tác dụng khác nhau

- phản phân hóa tế bào: Là quy trình chuyển tế bào siêng hóa về tế bào phôi sinh vào điều kiện phù hợp và thường xuyên phân chia dạn dĩ mẽ

III - QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NHÂN GIỐNG BẰNG NUÔI CÂY MÔ TẾ BÀO

1.

Xem thêm: Sóng Dọc Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Sóng Dọc

Quy trình

*

- cách 1: Chọn vật liệu nuôi cấy

Chọn mẫu tốt, không biến thành nhiễm bệnh

Cách làm:

Chọn cây người mẹ khỏe, sạch mát bệnh

Chọn tế bào phân sinh đỉnh chồi, đỉnh rễ, bộ phận non

- bước 2: Khử trùng

Mẫu và giải pháp được tẩy rửa, khử trùng

Cắt đỉnh sinh trưởng thành phần tử nhỏ, tẩy rửa, vô trùng ở phòng vô trùng

- bước 3: chế tác chồi

Môi trường dinh dưỡng:

Nguyên tố nhiều lượng: N, S, Ca, K, P

Nguyên tố vi lượng: Fe, B, Mo, I, Cu

Đường: Glucozơ, Saccarozơ

Chất cân bằng sinh trưởng: Auxin, Cytokinin

Để phát triển thân cành mang lại chồi trong môi trường dinh chăm sóc có bổ sung cập nhật Cytokinin hoạt hóa tạo chồi

- cách 4: chế tác rễ

Khi chồi đạt tiêu chuẩn chỉnh về chiều cao, số lá thì chuyển sang môi trường thiên nhiên tạo rễ, bổ sung chất kích say mê auxin, IBA…

- cách 5: cấy cây vào môi trường thích ứng

Chuyển cây sang môi trường xung quanh thích ứng gần giống với môi trường xung quanh tự nhiên về: nhiệt độ độ, độ ẩm, ánh sáng…

- bước 6: Trồng cây trong sân vườn ươm

Khi cây đầy đủ chiều cao, thân lá thì gửi cây ra vườn ươm

2. Ý nghĩa

- Nhân với con số lớn, trên đồ sộ công nghệ

- sản phẩm sạch bệnh và đồng hóa về di truyền

- hệ số nhân tương tự cao

Lời kết

Sau khi tham gia học xong Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi ghép mô tế bào trong nhân giống cây cối nông, lâm nghiệp, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm: