Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018 bao gồm nhận xét ưu và nhược điểm của các bộ sách: cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo, để từ đó lựa chọn được bộ sách giáo khoa thích hợp. Mời quý thầy cô cùng tham khảo. Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018


Mục lục

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018Phiếu nhận xét, đánh giá môn Ngữ Văn lớp 6Phiếu nhận xét môn Ngữ Văn 6 sách Cánh diều

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

*
Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

Phiếu nhận xét, đánh giá môn Ngữ Văn lớp 6

Phiếu nhận xét môn Ngữ Văn 6 sách Cánh diều

TRƯỜNG THCS .

Bạn đang xem: Ưu điểm của bộ sách cánh diều lớp 6

TỔ: SỬ ĐỊA GDCD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc
., ngày tháng năm ..

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: NGỮ VĂN Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018


I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Cánh diều

2. Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc,

3. Nhà xuất bản Đại học sư phạm

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên: ; Môn dạy: ..

Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS ..


Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ


Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương

1. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí, định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng bản sắc con người Cần Thơ.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực.

2. Sách giáo khoa có hệ thống bài học gắn với thực tiễn, tạo cơ hội để các nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên bổ sung, tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục gắn với địa phương, gắn với các chủ đề về bảo vệ môi trường, kĩ năng sống


Sách giáo khoa có hệ thống bài học dễ học, dễ hiểu, gắn với thực tiễn

3. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau, ngôn ngữ sử dụng quen thuộc, gần gũi, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau.

4. Sách giáo khoa phải đảm bảo độ bền, chắc, sử dụng lâu dài; hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và cán bộ quản lý sử dụng các thiết bị, tài nguyên, tranh ảnh phù hợp với danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.

Sách giáo khoa tranh ảnh còn chưa rõ ràng

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

Phù hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng và kế hoạch giáo dục tại cơ sở giáo dục

5. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên

6. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai khá tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu của nhà trường


7. Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt.

Phù hợp với năng lực học tập của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập tích cực và hiệu quả

8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình bày khoa học, hấp dẫn, kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, văn phong phù hợp với tâm lý lứa tuổi ; gợi mở sinh động các hoạt động, tăng cường trò chơi, thi đố vui, sắm vai, học cặp đôi, thảo luận nhóm, phân biện, tranh luận, giải trình bằng lý luận, kết hợp với minh chứng, phát huy sự tự tin, mạnh dạn, tạo được sự hứng thú cho học sinh.

Sách giáo khoa biên soạn dễ sử dụng, dễ học sinh động,tạo được sự hứng thú cho học sinh.

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

9. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính vừa sức, tính phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại nhà trường.

Nội dung sách giáo khoa phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại nhà trường.

10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học; tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.

Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực.

Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

11. Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học liên quan và hỗ trợ cho nhau.

Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học liên quan và hỗ trợ cho nhau.

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

12. Các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.

Các bài học trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.


13. Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn.

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

14. Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, đánh giá được kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.

Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.

15. Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Xem thêm: ▷ Cách Tạo Tài Khoản Telegram Không Cần Số Điện Thoại », Cách Tạo Nhiều Tài Khoản Telegram

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

Người nhận xét, đánh giá(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018

Các bài viết khác:

Hướng dẫn, nhận xét đánh giá SGK Môn Tin học lớp 6 theo CTGDPT 2018

Hướng dẫn nhận xét đánh giá SGK Môn KHTN lớp 6 theo CTGDPT 2018

Bài tập cuối khóa module 3 môn KHTN đầy đủ và chi tiết nhất

Cảm ơn bạn đã xem: Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018, Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018, Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018, Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018.