Nội dung bài học giúp những em làm cho quen với các khái niệm bắt đầu như chuyển cồn tịnh tiến của một đồ vật rắn, tốc độ của vật hoạt động tịnh tiến, chuyển đụng quay của đồ gia dụng rắn xung quanh một trục cố định và thắt chặt và các điểm sáng của nó.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 21 lý thuyết

Trả lời các thắc mắc có tương quan đếnMômen lực cùng mức cửa hàng tính:Mômen lực có tính năng như nuốm nào đối với một vật xoay quanh một trục cố định và thắt chặt ? Mức quán tính của một vật xoay quanh một trục nhờ vào vào phần lớn yếu tố như thế nào ?

Để vấn đáp cho những câu hỏi trên, mời những em thuộc theo dõi nội dungBài 21: chuyển động tịnh tiến của đồ vật rắn và hoạt động quay của thứ rắn quanh một trục cố định và thắt chặt nhé!


ADSENSE
YOMEDIA

1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

1.2.Chuyển rượu cồn quay của thiết bị rắn quanh trục thay định

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Rèn luyện bài 21 vật dụng lý 10

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao

4. Hỏi đápBài 21 Chương 3 đồ lý 10


Tóm tắt lý thuyết


1.1.Chuyển đụng tịnh tiến của một đồ gia dụng rắn.


1.1.1. Định nghĩa.

Chuyển đụng tịnh tiến của một trang bị rắn là chuyển động trong đó con đường nối nhì điểm bất kỳ của vật luôn luôn tuy nhiên song với chính nó.

1.1.2.Gia tốc của vật hoạt động tịnh tiến.

Trong chuyển động tịnh tiến, toàn bộ các điểm của thiết bị đều vận động như nhau. Nghĩa là đều có cùng một gia tốc.

Gia tốc của vật vận động tịnh tiến khẳng định theo định qui định II Newton :

(vec a = fracvec Fm,,,,,hay,,,vec F = mvec a)

Trong đó (vec F = vec F_1 + vec F_2 + ... + vec F_n)là hòa hợp lực của những lực tính năng vào trang bị .

m : cân nặng (kg)

a : gia tốc((m/s^2)).

Khi vật vận động tịnh tiến thẳng, ta hãy lựa chọn hệ trục toạ độ Đề-các gồm trục Ox cùng hướng với chuyển động và trục Oy vuông góc với với hướng chuyển động rồi chiếu phương trình véc tơ (,vec F = mvec a)lên hai trục toạ độ đó để có phương trình đại số.

( m Ox m : m F_1x + m F_2x + m ldots m + m F_nx = m ma)

(Oy m : m F_1y + m F_2y + m ldots m + m F_ny = m 0)


1.2.Chuyển rượu cồn quay của đồ dùng rắn xung quanh một trục cố gắng định.


1.2.1.Đặc điểm của hoạt động quay. Tốc độ góc.

Đại lượng đặc trưng cho vận động quay của đồ rắn là vận tốc góc ω (góc cơ mà vật cù được trong một đơn vị chức năng thời gian).

Khi vật rắn xoay quanh một trục cầm cố định, thì hầu như điểm của vật phần đa quay cùng rất một vận tốc góc ω trong và một khoảng thời gian t.

Vật quay phần đông thì ω=const (hằng số).

Vật quay nhanh dần thì ω tăng dần.

Vật quay chững dần thì ω sút dần.

1.2.2.Tác dụng của mômen lực đối với một đồ quay quay quanh một trục.

a) Thí nghiệm.

*

Nếu(P_1 = m P_2)thì khi thả tay ra nhì vật cùng ròng rọc đứng yên.

Nếu(P_1 ot P_2)thì lúc thả tay ra hai vật hoạt động nhanh dần, còn ròng rọc thì quay cấp tốc dần.

b) Giải thích.

vày hai vật có trọng lượng khác nhau nên nhị nhánh dây công dụng vào ròng rọc nhị lực căng khác nhau nên tổng đại số của nhị mômen lực tác dụng vào ròng rọc khác không khiến cho ròng rọc quay cấp tốc dần.

c) Kết luận.

Mômen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

1.2.3.Mức tiệm tính trong hoạt động quay.

Mọi vật xoay quanh một trục đều phải có mức cửa hàng tính. Mức quán tính của đồ gia dụng càng bự thì thiết bị càng khó thay đổi tốc độ góc với ngược lại.

Mức quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào vào trọng lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó so với trục quay


Bài 1:

Một đồ gia dụng có trọng lượng m = 40kg bước đầu trượt bên trên sàn đơn vị dưới công dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma ngay cạnh trượt giữa vật với sàn(mu t = 0,25). Hãy tính:

a) tốc độ của vật;

b) gia tốc của đồ ở cuối giây thứ ba;

c) Đoạn thẳng cơ mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy g = 10 m/s2.

Hướng dẫn giải:

Vật chịu tính năng của những lực được trình diễn trên hình vẽ.

Câu a:

Chọn hệ trục tọa độ Oxy có O trùng cùng với vị trí ban sơ khi vật ban đầu chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động.

Định luật pháp II Niu-tơn cho:

*
+
*
+
*
+
*
= m
*
(1)

Chiếu (1) lên Ox, Oy ta có:

(Ox) F - fms= ma (2)

(Oy) N- p. = 0 => N = p = mg (3)

Mà fms= µM (4)

(2), (3) với (4)(Rightarrow F - mu mg = ma)

(Rightarrow a =fracF- mu mgm)=

*

(Rightarrow a = 2,5 m/s^2)

Câu b:

Ta có: (v = at)

(Rightarrow v = 2,5.3 = 7,5 m/s)

Câu c:

Ta có: Quãng mặt đường vật đi được trong 3 giây:

(s_3=fracat_3^22=frac2,52. (3^2) = 11,25m)

Bài 2:

Một đồ dùng đang xoay quanh trục với một tốc độ góc ω=2 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tính năng lên nó mất đi thì

A. Vật tạm dừng ngay.

B. Vật dụng quay chậm lại rồi ngừng lại.

C. đồ đổi chiều quay.

D. đồ quay phần đa với tốc độ góc 2 rad/s.

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án D.

Vật quay đều với tốc độ góc 2 rad/s vì momen lực công dụng lên nó mất đi nhưng vẫn còn đấy momen quán tính

Bài 3

Một xe pháo ca có khối lượng 1250kg được dùng làm kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả nhì xe cùng hoạt động với vận tốc 2,15mm/s2. Bỏ qua hoạt động quay của các bánh xe. Hãy khẳng định hợp lực công dụng lên xe pháo ca.

Hướng dẫn giải:

Gọi mAlà khối lượng của xe ca, mBlà cân nặng của xe móc.

Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương là chiều chuyển động.

Xem thêm: Hình Học 11 Ôn Tập Chương 1 Toán 11 Hình Học 11 Chương 1 (Phép Biến Hình)

Áp dụng địnhluật II Niu-tơn: đúng theo lực tính năng lên xe A chính là hợp lục công dụng lên hệ (A cùng B).

(F_hl = (m_A+m_B)a = (1250 +325). 2,15)