Cấu trúc lúc này đơn so với câu khẳng định, câu lấp định cùng câu ngờ vực là gì? bạn cần tìm các ví dụ và bài xích tập để rèn luyện về cấu tạo của thì hiện tại đơn. Nội dung bài viết sau phía trên Tiếng Anh Free sẽ giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý tất cả nhu cầu trên.

Bạn đang xem: Ví dụ về hiện tại đơn


Cấu trúc bây giờ đơn trong tiếng Anh

1.1 cấu trúc hiện tại đơn đối với động từ bỏ thường 

Cấu trúc hiện tại đơn so với động tự thường 
Khẳng địnhI/ You/ We/ They + V + O

He/ She/ It + V(s/es) + O

Phủ định I/ You/ We/ They + bởi not (don’t) + V_inf + O

 He/ She/ It + does not (doesn’t) + V_inf + O

Nghi vấn vị (not) + I/ you/ we/ they + V_inf + O?

 Does (not) he/ she/ it + V_inf + O?

Ví dụ:

I want to have a new toy.

Tôi ước ao có đồ chơi mới.

I think that your older brother is a good person.

Tôi cho là anh trai bạn là một trong những người tốt.

You have khổng lồ go to lớn school on time. 

Bạn nên đến ngôi trường đúng giờ.

We love Rock music.

Chúng tôi yêu nhạc Rock.

They eat dinner at 8pm everyday.

Họ bữa tối lúc 8 giờ buổi tối hàng ngày.

She enjoys listening khổng lồ music.

Cô ấy ưa thích nghe nhạc.

My kid usually goes to lớn bed at 10 pm. 

Con trai tôi thường xuyên đi ngủ vào mức 10 giờ đồng hồ tối.

My father always gets up early. 

Bố tôi luôn luôn thức dậy sớm.

Lily often takes a bus to go to lớn school.

Lily thường bắt xe bus để đi học.

The earth moves around the Sun. 

Trái Đất quay bao phủ Mặt Trời. 

The plane takes off at 11a.m.

Chiếc máy bay cất cánh lúc 11 tiếng sáng.

Some employees don’t follow the rules of the company. 

Một số nhân viên không vâng lệnh luật lệ công ty.

You don’t listen lớn me!

Bạn không nghe lời tôi!

The washing machine doesn’t work

Chiếc sản phẩm giặt không hoạt động.

This dress doesn’t fit you, try another one.

Chiếc váy không vừa với bạn, thử mẫu khác đi.

Do you watch “Rap Viet”?

Bạn gồm xem Rap Việt không?

Do they know about the lastest news?

Họ đang biết về tin tức tiên tiến nhất chưa?

Does she know about your family?

Cô ấy bao gồm biết về mái ấm gia đình bạn không?

Don’t you hear me?

Bạn ko nghe tôi à? 

Doesn’t she like this game?

Cô ấy không ưa thích trò nghịch này à?

1.2 cấu trúc hiện tại đơn so với động từ to lớn be

Cấu trúc lúc này đơn so với động từ lớn be
Khẳng địnhI + am (’m) + O

You/ We/ They + are (‘re) + O

He/ She/ It + is (‘s) + O

Phủ địnhI + am not + O

You/ We/ They + are not (aren’t) + O

He/ She/ It + is not (isn’t) + O

Nghi vấnAm + I (not) + O?

Are (not) you/ we/ they + O?

Is (not) + he/ she/ it + O?

Ví dụ:

I am/ I’m from Vietnam.

Tôi đến từ Việt Nam

You are/ You’re my teacher.

Cô là gia sư của em.

He is/ He’s twenty five years old.

Anh ấy 25 tuổi.

She is/ She’s a nurse.

Cô ấy là y tá. 

It is/ It’s a cute cat.

Đây là một chút mèo đáng yêu.

We are/ We’re intelligent students.

Chúng ta là những học viên thông minh.

I am/ I’m not from Spain.

Tôi không tới từ Tây Ban Nha. 

You are not/ You aren’t Australian.

Bạn không hẳn người Úc.

He is not/ He isn’t a bad person.

Anh ấy chưa hẳn người xấu.

She is not/ She isn’t my secretary.

Cô ấy không hẳn thư cam kết của tôi.

It is not/ It isn’t a small house.

Đây chưa phải ngôi nhà bé xíu đâu.

We are not/ We aren’t not stupid.

Chúng tôi không thể ngốc.

Am I right? 

Tôi bao gồm đúng không?

Are you a lawyer?

Bạn là nguyên lý sư à?

Are they single? 

Họ cô quạnh à?

Am I not a student?

Tôi chưa hẳn là sinh viên á?

Is he your brother?

Anh ấy là anh trai cậu à?

Is it your cat? 

Đây gồm phải mèo của công ty không?

Aren’t you my classmate? 

Bạn không hẳn bạn thuộc lớp tôi à?

Isn’t she beautiful?

Cô ấy không đẹp sao?

*

Cấu trúc bây giờ đơn trong giờ Anh

Bài tập giờ đồng hồ Anh thì hiện tại đơn

Bài 1: chia đúng hễ từ theo cấu trúc của thì hiện tại đơn

I (be) ________ at home every weekend.____ you (study) ________ on Saturday?My quái nhân (be not) ________ pleased.He (have) ________ a new shirt today.My brother sometimes (have) ________ dinner at 9.00._____ he (live) ________ in a house or an apartment?Where (be)____ your sister?My mother (not work) ________ in a hospital.____ your dog (like) ________ going to the park?Leo always (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

Đáp án: 

amDo you studyis not/ isn’thashasDoes he liveisdoes not work/ doesn’t workDoes your dog liketries – vày not think/ don’t think

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

These people are/ is really nice.They don’t wash/ doesn’t the housework.Girls like/ likes wearing dress.Eden do/ does his homework.She is/ are the best actor.I don’t go/ doesn’t watch TV at 9.30 p.m.Nga don’t close/ doesn’t turn off the light.Our rabbits eat/ eats leaves.They don’t chat/ doesn’t chat frequently with each other.Son don’t skate/ doesn’t skate in the garden.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Hóa Giữa Kì 1 Lớp 11 Môn Hóa Năm 2021, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 11 Môn Hóa Học Năm 2021

Đáp án:

These people are/ is really nice.They don’t wash/ doesn’t the housework.Girls like/ likes wearing dress.Eden do/ does his homework.She is/ are the best actor.I don’t go/ doesn’t watch TV at 9.30 p.m.Nga don’t turn/ doesn’t turn off the light.Our rabbits eat/ eats leaves.They don’t chat/ doesn’t chat frequently with each other.Son don’t skate/ doesn’t skate in the garden.

Step Up hi vọng sau bài viết này, chúng ta đã làm rõ tất tần tật về kết cấu hiện trên đơn. Hiểu được cấu tạo của thì hiện tại đơn là bước trước tiên trong quy trình nạp kỹ năng ngữ pháp của mọi người học đó. Hãy cố gắng học tuy nhiên song những thì cùng với các cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khác nữa nhé!