Các chủ đề về trường học luôn được đề cập hết sức nhiều, nhất là các môn học tập tiếng Anh. Vậy môn học nào được ái mộ nhất? bài viết này công ty chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn có bí quyết viết chia sẻ hay tốt nhất với những cấu trúc thông dụng về môn học yêu quý ở trường.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về môn học yêu thích


Nội dung bài viết

2 trường đoản cú vựng giờ Anh về môn học3 bài xích mẫu về môn học hâm mộ bằng giờ Anh3.1 1. Bài xích mẫu 1: Môn Toán3.2 2. Bài bác mẫu 2: Môn giờ Anh

Cấu trúc thường dùng trong nội dung bài viết về môn học

My favourite subject is + : Môn học mếm mộ của tôi là…

I’m interested in/keen on/enjoy/like/love + : Tôi thích…

I’m into + : Tôi đam mê…

I + has/have + + + in my school: Tôi có môn học…

+ plays an important role in both education và daily life: … nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong cả giáo dục đào tạo và cuộc sống thường ngày hàng ngày.

+ is an important subject that I am really keen on: … là 1 môn học đặc trưng mà tôi yêu thích.

*

Từ vựng giờ Anh về môn học

Môn học chính

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa 
Maths/mæθs/Toán học
Music/ˈmjuːzɪk/Âm nhạc
Art/ɑːrt/Mỹ thuật
English/’iɳgliʃ/Tiếng Anh
Spanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban Nha
Geography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa lí
History/ˈhɪstəri/Lịch sử
Science/saɪəns/Khoa học
Information Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tin
Physical EducationThể dục
Literature/ˈlɪtərətʃər/Văn học
Biology/baɪˈɒlədʒi/Sinh học
Physics/ˈfɪzɪks/Vật lý
Chemistry/ˈkemɪstri/Hóa học
Algebra/ˈældʒɪbrə/Đại số
Geometry/dʒiˈɑːmətri/Hình học
Civic EducationGiáo dục công dân
Informatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin học
Technology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệ
Politics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị học
Psychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý học
Craft/krɑːft/Thủ công
Astronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn học
Economics/iːkəˈnɒmɪks/Kinh tế học
Social ScienceKhoa học xã hội
Philosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết học
National Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Môn học đại học

Sex education: giáo dục giới tínhReligious studies: tôn giáo họcLaw: luậtBusiness studies: kinh doanh học​Macroeconomics: tài chính vĩ mô.Development economics: kinh tế tài chính phát triển.Calculus: Toán cao cấp.Econometrics: tài chính lượng.Public Economics: tài chính công cộng.Probability: Toán xác suất.Political economics of marxism and leninism: Kinh tế chính trị Mác Lênin.Scientific socialism: công ty nghĩa xóm hội khoa học.Philosophy of marxism & Leninism: Triết học tập Mác Lênin.Introduction lớn laws: điều khoản đại cương.Logics: lô ghích học.Foreign Investment: Đầu tư quốc tế. 

Bài mẫu về môn học yêu dấu bằng giờ Anh

1. Bài mẫu 1: Môn Toán

Bản giờ đồng hồ Anh

In many subjects, I really like Maths. Although this is a boring & difficult subject, I feel it useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions and so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating và drink, etc… It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation lượt thích the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject & I like it so much.

Bản dịch

Trong nhiều môn học, tôi thực sự yêu thích môn Toán. Khoác dù, nó là một môn học rầu rĩ và nặng nề nhưng tôi cảm xúc nó có lợi cho cuộc sống. Tôi phù hợp những bé số, số thập phân, phân số và không ít nữa. Toán học giúp tôi giải quyết và xử lý nhiều sự việc như là những sự việc liên quan tiền tới thời gian, học tập tập, mua đông đảo món đồ, món ăn và đồ gia dụng uống,… Nó là 1 trong môn học mẫu mà rất lô – gích. Nó ko cần rất nhiều sự ghi ghi nhớ như các môn học tập khác. Nắm lại, Toán học là một môn học thú vị cùng tôi cực kỳ thích nó.

*
2. Bài xích mẫu 2: Môn giờ Anh

Bản tiếng Anh

My favourite subject in my school is English. It is quite easy và enjoyable to study it everyday. English plays important role in both education and daily life. There are many points to enjoy it.

Firstly, English is an international language. It is popular and easy to use. I can get a lot of information và news in the world. I can communicate with international friends by using English. Moreover, English documents are a more exact và original source of information.

Secondly, English is useful for my work. I have many opportunies. When I have good English skill, I can join international organizations & multi – national corporations. Besides, I can have a higher salary than the others with a same job.

To sum up, English is really necessary in our life. It is an interesting subject in my school & plays an important role in my future. I love English so much.

Bản dịch

Môn học ưa chuộng ở trường của mình là giờ đồng hồ Anh. Nó khá dễ với thú vị để học mỗi ngày. Giờ Anh vào vai trò đặc biệt quan trọng trong cả giáo dục và đào tạo và cuộc sống thường ngày hàng ngày. Có không ít điểm để ưa thích nó.

Đầu tiên, giờ đồng hồ Anh là một ngôn ngữ quốc tế. Nó phổ cập và thuận lợi sử dụng. Tôi tất cả thể tiếp nhận được nhiều thông tin và tin tức trên chũm giới. Tôi rất có thể giao tiếp cùng những người bạn quốc tế bằng phương pháp sử dụng giờ Anh. Hơn thế, đều tài liệu giờ Anh là mối cung cấp thông tin đúng đắn và nguyên bản.

Thứ hai, giờ Anh có lợi cho quá trình của tôi. Tôi có khá nhiều cơ hội. Lúc tôi có năng lực tiếng Anh tốt, tôi hoàn toàn có thể tham gia vào các tổ chức nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia. Kề bên đó, Tôi có thể nhận được nút lương cao hơn so với những người dân làm công việc tương tự.

Xem thêm: Viện Vật Lý Kỹ Thuật Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Hội Nghị Vật Lý Kỹ Thuật Toàn Quốc Iii

Cuối cùng, giờ Anh thực sự quan trọng cho cuộc sống thường ngày của bọn chúng ta. Nó là 1 trong những môn học thú vị ở trường với đóng vai trò đặc trưng với sau này của tôi. Tôi yêu giờ Anh cực kỳ nhiều.