- Chọn bài -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép phân chia số tự nhiênBài 98: Phân số và phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bởi nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: đối chiếu hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: luyện tập chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tra cứu phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: luyện tập chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: Tính

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*

Lời giải:

*

Bài 4 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: fan ta cho 1 vòi nước tan vào bể chứa gồm nước. Lần thứ nhất chảy được
*
bể. Lần thứ hai rã thêm
*
bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa tồn tại nước?

Lời giải: