Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 106: luyện tập trong SBT toán 5 tập 2 trang 24,25. Thông qua bài học tập này, những em học sinh, những bậc cha mẹ sẽ vậy được biện pháp làm bài tập nhanh lẹ và dễ dàng nắm bắt nhất

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Bài tập 1: Trang 24 vở bt toán 5 tập 2

Viết tiếp vào nơi chấm cho thích hợp :

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 12dm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 106

a. Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là : …………………………

Đổi:

20dm = 2m

12dm = 1,2m

Hướng dẫn:

Chu vi mặt dưới hình vỏ hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

=> Giải:

a. Diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2

Bài tập 2: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

 Tính diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm $frac35$m, chiều rộng $frac14$ m và độ cao $frac13$ m

=> Giải:

*

Bài tập 3: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

Hướng dẫn:

Chu vi dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

=>Giải: lời giải B

Bài tập 4: Trang 25 vở bt toán 5 tập 2

Người ta sơn toàn cục mặt xung quanh của một chiếc thùng tôn có nắp đậy dạng hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng lớn 5dm và độ cao 4dm.

Xem thêm: So Sánh Giá Trị Thặng Dư Tuyệt Đối Và Giá Trị Thặng Dư Tương Đối Và Tương Đối

Hỏi diện tích s được sơn bởi bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

Hướng dẫn

Diện tích sơn toàn cục mặt quanh đó của thùng tôn chính là diện tích 6 khía cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật cũng là diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

=> Giải:

Chu vi mặt dưới hình vỏ hộp chữ nhật là :

(8 + 5) ⨯ 2 = 26 (dm)

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp là :

26 ⨯ 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt đáy hình vỏ hộp là :

8 ⨯ 5 = 40 (dm2)

Diện tích sơn là :

104 + 2 ⨯ 40 = 184 (dm2)

Đáp số : 184dm2

Bài tập 5: Trang 26 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng :

Người ta xếp 4 hình lập phương nhỏ xíu có cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi gồm bao nhiêu cách xếp khác nhau ?