Giải Vở bài tập Toán 5 bài bác 109: luyện tập chung trang 28,29

Bài 1 trang 28 Vở bài bác tập Toán 5 Tập 2: Tính diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bao gồm :

a) Chiều dài 1,5m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1,1m

*

Trả lời

a) Chu vi dưới đáy hình vỏ hộp chữ nhật là :

(1,5 + 0,5) * 2 = 4 (m)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là :

4 * 1,1 = 4,4 (m2)

Diện tích dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

1,5 * 0,5 = 0,75 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :

4,4 + 2 * 0,75 = 5,9 (m2)

b) Chu vi dưới đáy hình vỏ hộp chữ nhật là :

*

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là :

*

Diện tích mặt dưới hình hộp chữ nhật là :

*

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :

*

Bài 2 trang 29 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số đo phù hợp vào ô trống :

Hình vỏ hộp chữ nhật(1)(2)(2)
Chiều dài3m
Chiều rộng2m0,6cm
Chiều cao4m0,5cm
Chu vi khía cạnh đáy2dm4cm
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Trả lời

Chu vi dưới đáy hình vỏ hộp (1) : (3 + 2) * 2 = 10m

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật (1) :

10 * 4 = 40m2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (1) :

40 + 2 * 3 * 2 = 52m2

Chiều rộng mặt dưới hình hộp chữ nhật (2) :

*

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật (2) :

*

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật (2) :

*

Chiều dài mặt đáy hình vỏ hộp chữ nhật (3) :

4 : 2 – 0,6 = 1,4cm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật (3) :

4* 0,5 = 2cm2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (3) :

2 + 2 * 1,4 *0,6 = 3,68cm2

Hình vỏ hộp chữ nhật(1)(2)(2)
Chiều dài3m1,4cm
Chiều rộng2m
*
0,6cm
Chiều cao4m0,5cm
Chu vi phương diện đáy10m2dm4cm
Diện tích xung quanh40m2
*
2cm2
Diện tích toàn phần52m2
*
3,68cm2

Bài 3 trang 29 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một hình lập phương có cạnh 5cm. Trường hợp cạnh của hình lập phương cấp lên 4 lần thì diện tích s xung xung quanh ; diện tích s toàn phần của nó gấp lên từng nào lần ?

Trả lời

- Hình lập phương thời gian đầu: cạnh 5 cm

Diện tích một mặt hình lập phương :

5* 5 = 25 (cm2)

Diện tích bao phủ hình lập phương :

25 * 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương :

25 * 6 = 150 (cm2)

- Cạnh của hình lập phương sau thời điểm tăng lên 4 lần:

4 * 5 = 20 (cm)

Diện tích một mặt hình lập phương new :

20 * trăng tròn = 400 (cm2)

Diện tích bao phủ hình lập phương new :

400 * 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương bắt đầu :

400 * 6 = 2400 (cm2)

Để khẳng định số lần tăng lên là bao nhiêu, ta thực hiện : Lấy diện tích s xung quanh (toàn phần) mới (sau khi tăng) phân chia cho diện tích s xung quanh (toàn phần) cũ (trước lúc tăng), ta được số lần tăng thêm :

1600 : 100 = 16 (lần)

2400 : 150 = 16 (lần)

Vậy diện tích s xung quanh, toàn phần sau khoản thời gian cạnh đáy gấp lên 4 lần thì tăng 16 lần.