Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài bác 54 : rèn luyện chung cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

(34,28 + 19,47) (408,23 – 62,81) (17,29 + 14,43 + 9,36)

Phương pháp giải:

- Viết những số hạng (hoặc số trừ dưới số bị trừ) sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột nhau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 54

- triển khai phép cùng (hoặc phép trừ) như cùng (hoặc trừ) những số trường đoản cú nhiên.

- Viết lốt phẩy sinh sống hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng (hoặc số bị trừ và số trừ). 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 2

Tìm (x) :

(a); x – 3,5 = 2,4 + 1,5) (b); x + 6,4 = 27,8 – 8,6)

Phương pháp giải:

- Tính cực hiếm ở vế phải.

- khẳng định vai trò của (x) trong phép tính rồi tìm (x) theo những quy tắc sau:

+ ao ước tìm số bị trừ ta rước hiệu cộng với số trừ.

+ mong muốn tìm số hạng chưa chắc chắn ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 14,75 + 8,96 + 6,25 = ......................

b) 66,79 – 18,89 – 12,11 = ....................

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

a + b + c = (a + c) + b;

a – b – c = a – (b + c).

Lời giải đưa ra tiết:

a) 14,75 + 8,96 + 6,26

= (14,75 + 6,25) + 8,96

= 21 + 8,96

= 29,96

b) 66,79 – 18,89 – 12,11

= 66,79 – (18,89 + 12,11)

= 66,79 – 31

= 35,79


Bài 4

Tổng diện tích s của cha vườn cây là 5,4ha. Diện tích của sân vườn cây trước tiên là 2,6ha. Diện tích s của vườn cây lắp thêm hai nhỏ thêm hơn diện tích của vườn cửa cây trước tiên là 0,8ha. Hỏi diện tích của sân vườn cây thứ tía bao nhiêu mét vuông? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính tổng diện tích s của vườn cửa cây vật dụng hai với vườn cây thứ tía = tổng diện tích ba sân vườn cây – diện tích s vườn cây sản phẩm công nghệ nhất.

- Tính diện tích s vườn cây sản phẩm hai = diện tích s vườn cây sản phẩm nhất – 0,8ha.

- Tính diện tích vườn cây thứ tía = tổng diện tích s vườn cây đồ vật hai cùng thứ ba – diện tích vườn cây thứ hai.

Cách 2 : 

- Tính diện tích s vườn cây đồ vật hai = diện tích s vườn cây vật dụng nhất – 0,8ha.

- Tính tổng diện tích vườn cây trước tiên và lắp thêm hai.

Xem thêm: Toán 9 Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương, Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương

- Tính diện tích vườn cây thứ cha = tổng diện tích s ba vườn cửa cây – tổng diện tích vườn cây thứ nhất và sản phẩm hai.