Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 5 bài 6: luyện tập với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 6

Bài 1

Viết phân số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm dưới mỗi vun của tia số :

*

Phương pháp giải:

Quan ngay cạnh tia số rồi điền phân số thích hợp vào vị trí chấm. 

Lời giải chi tiết:

*


Bài 2

Chuyển phân số thành phân số thập phân :

( displaystyle 9 over 4 = ldots = ldots ) ( displaystyle 11 over 20 = ldots = ldots )

( displaystyle 15 over 2 = ldots = ldots) ( displaystyle 2 over 500 = ldots = ldots )

( displaystyle 18 over 30 = ldots = ldots ) ( displaystyle 4 over 400 = ldots = ldots )

Phương pháp giải:

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của những phân số đã mang lại với một trong những thích hợp nhằm được phân số thập phân bao gồm mẫu số là ( displaystyle 10,;;;100,;; 1000,;; ...). 

Lời giải chi tiết:

( displaystyle 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100) ; ( displaystyle 11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100)

( displaystyle 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100) ; ( displaystyle 2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 )

( displaystyle 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10) ; ( displaystyle 4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100)
Xem thêm: Ý Nghĩa Việc Đốt Đền Của Ngô Tử Văn, Phân Tích Việc Đốt Đền Của Ngô Tử Văn

Bài 3

Chuyển thành phân số thập phân có mẫu số là 100 : 

(eqalign& 17 over 10 = ............. = .............. cr & 9 over 25 = ............. = .............. cr & 200 over 1000 = ............. = ............ cr & 38 over 200 = ............. = ............. cr )

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và mẫu số của những phân số đã đến với một vài thích hợp nhằm được phân số thập phân bao gồm mẫu là (100.)

Lời giải đưa ra tiết:

(displaystyle 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100) ; (displaystyle 9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

(displaystyle 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100) ; (displaystyle 38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100)


Bài 4

Một lớp học bao gồm (30) học tập sinh, trong các số đó có ( displaystyle 90 over 100) số học sinh thích học môn Toán, ( displaystyle 80 over 100) số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên thích học Toán, bao nhiêu học viên thích học vẽ?

Phương pháp giải:

- kiếm tìm số học tập sinh tốt Toán ta mang số học viên cả lớp nhân với ( displaystyle dfrac310).

- Tìm số học sinh tốt Tiếng Việt ta lấy số học viên cả lớp nhân với ( displaystyle dfrac210).