Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài 73 : rèn luyện chung với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

(216,72 : 4,2) (315 : 2,5)

(693 : 42) (77,04 : 21,4)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc sẽ học về phép phân tách số thập phân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Tính : 

(a); (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5) (b); 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71)

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 73

- Biểu thức bao gồm chứa phép nhân, phép chia, phép cùng và phép trừ thì ta tiến hành phép nhân, phép chia trước; tiến hành phép cùng và phép trừ sau. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 3

Mỗi bước chân của Hương nhiều năm 0,4m. Hỏi Hương đề nghị bước bao nhiêu bước nhằm đi hết phần đường dài 140m ?

Phương pháp giải:

Tinh số bước chân Hương buộc phải bước nhằm đi hết đoạn đường dài 140m ta lấy 140m chia cho độ lâu năm một bước chân. 

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Mỗi cách chân: 0,4 m

Đoạn đường: 140 m

Số cách chân: ...?

Bài giải

Số bước đi của Hương bắt buộc bước để đi hết phần đường dài 140m là :

140 : 0,4 = 350 (bước chân) 

Đáp số: 350 bước chân.


Bài 4

Tính bởi hai cách : 

(a); 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12) (b); (2,04 + 3,4) : 0,68)

Phương pháp giải:

a) cách 1 : Biểu thức tất cả phép chia và phép trừ thì triển khai phép chia trước, thực hiện phép trừ sau.

biện pháp 2 : Áp dụng công thức : (a:c-b:c = (a-b):c).

b) cách 1 : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, xung quanh ngoặc sau.

cách 2 : Áp dụng bí quyết : ((a+b):c =a:c+b:c ).

Xem thêm: Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Các Cuộc Kháng Chiến Chống Ngoại Xâm

Lời giải bỏ ra tiết:

*

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp randy-rhoads-online.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.