Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 11, 12, 13 VBT toán 5 bài 96 : luyện tập với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình trụ ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 96

C = r × 2 × 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn). 

Lời giải đưa ra tiết:

Chu vi hình tròn (1) là :

C = 18 × 2 × 3,14 = 113,04 (cm)

Chu vi hình tròn trụ (2) là : 

C = 40,4 × 2 × 3,14 = 253,712 (dm)

Chu vi hình tròn trụ (3) là :

C = 1,5 × 2 × 3,14 = 9,42 (m)

Vậy ta bao gồm bảng tác dụng như sau :

*


Bài 2

a) Chu vi của một hình tròn là 6,28m. Tính 2 lần bán kính của hình trụ đó.

b) Chu vi của một hình tròn trụ là 188,4cm. Tính bán kính của hình tròn đó.

Phương pháp giải:

- Từ phương pháp tính chu vi : C = d × 3,14 ta suy ra d = C : 3,14.

- Từ công thức tính chu vi : C = r × 2 × 3,14 ta suy ra r = C : 3,14 : 2 (hoặc r = C : 2 : 3,14 hoặc r = C : (2 × 3,14)). 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đường kính của hình tròn trụ là :

 6,28 : 3,14 = 2 (m)

b) Đường kính của hình tròn trụ là :

188,4 : 3,14 = 60 (cm)

Bán kính của hình trụ là :

60 : 2 = 30 (cm)

Hoặc :

Bán kính của hình trụ là :

188,4 : 3,14 : 2 = 30 (cm)

Đáp số : a) 2m ; b) 30cm.


Bài 3

Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,8m.

a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b) Ô tô đó sẽ đi được bao nhiêu mét ví như bánh xe cộ lăn xung quanh đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe cộ = chu vi hình trụ đường kính 0,65m.

- Quãng đường xe hơi đi được nếu bánh xe pháo lăn xung quanh đất được 1 vòng đó là chu vi của bánh xe.

Quãng đường ô tô đi được nếu bánh xe pháo lăn xung quanh đất được 10 vòng (hoặc được 200 vòng; 1000 vòng) bởi chu vi bánh xe pháo nhân cùng với 10 (hoặc nhân với 200; nhân cùng với 1000). 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chu vi bánh xe cộ là :

0,8 × 3,14 = 2,512 (m)

b) Quãng đường xe hơi đi được lúc bánh xe cộ lăn được 10 vòng cùng bề mặt đất là :

2,512 × 10 = 25,12 (m)

Quãng đường ô tô đi được khi bánh xe lăn được 200 vòng cùng bề mặt đất là :

2,512 × 200 = 502,4 (m)

Quãng đường ô tô đi được lúc bánh xe cộ lăn được 1000 vòng cùng bề mặt đất là :

2,512 × 1000 = 2512 (m)

Đáp số : a) 2,512m ;

b) 25,12m ; 502,4m ; 2512m.


Bài 4

Đúng ghi Đ, không nên ghi S :

*

Phương pháp giải:

- Tính chu vi các hình rồi so sánh công dụng với nhau.

- Áp dụng những công thức :

+ Chu vi hình vuông = cạnh × 4.

+ Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

Xem thêm: Thể Tích Của Khối Cầu Bán Kính R Bằng, Thể Tích Của Khối Cầu Có Bán Kính R Là

- Chu vi hình C = nửa chu vi hình tròn đường kính 10cm + đường kính 10cm.

Lời giải đưa ra tiết:

Chu vi hình vuông vắn A là :

11,75 × 4 = 47 (cm)

Chu vi hình chữ nhật B là :

(9 + 14,5) × 2 = 47 (cm)

Chu vi của hình C là : 

(10 × 3,14) : 2 + 10 = 25,7 (cm)

Ta gồm : 25,7cm

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý