*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Cho phân thức : X2+4X+4 / x+2

a,Với điều kiện nào của X thì cực hiếm của phân thức được xác định?b,Rút gọn gàng phân thức

c, có giá trị như thế nào của X để quý hiếm phân thức bằng 0 tuyệt không


*

*

a)ĐKXĐ:

(x+2 e0Leftrightarrow x e-2)

b)(fracx^2+4x+4x+2=fracleft(x+2 ight)^2x+2=x+2)

c)( extĐể phân thức =0 thì x+2=0, extmà x+2 e0 ext,nên ko có giá trị như thế nào của nhằm phân thức =0)


(fracx^2+4x+4x+2)

a/ Để phân thức được xác định thì x + 2( e)0 => x( e)-2

Vậy để phân thức đc xác định thì x( e)-2

b/(fracx^2+4x+4x+2=fracleft(x+2 ight)^2x+2=x+2)

c/ Để phân thức bởi 0 thì x + 2 = 0 => x = -2 (loại)

Vậy không tồn tại giá trị như thế nào của x để phân thức = 0


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Cho phân thứcx2+10x+25x+5.

Bạn đang xem: Với điều kiện nào của x thì phân thức

a) Với điều kiện nào của x thì cực hiếm của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức;

c) Tìm quý giá của x để quý hiếm của phân thức bởi 1;

d) có giá trị như thế nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 tốt không?


a) x ≠ -5.

b) Ta cóP=(x+5)2x+5=x+5

c) Ta có phường = 1 Û x = -4 (TMĐK)

d) Ta có p = 0 Û x = -5 (loại). Do vậy x∈∅.


Cho phân thức

*

a) Với đk nào của x thì quý giá của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn gàng phân thức.

c) Tìm giá trị của x để quý hiếm của phân thức bởi 1 ?

d) có giá trị nào x để quý hiếm của phân thức bởi 0 hay là không ?


a) Phân thức

*
xác định

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy điều kiện khẳng định của phân thức là x ≠ -2.

*

c) A = 1 ⇔ x + 2 = 1 ⇔ x = -1 ≠ -2 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy cùng với x = -1 thì A = 1.

d) A = 0 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Không vừa lòng điều kiện)

Vậy không tồn tại giá trị làm sao của x để A = 0.


Cho phân thức : x ^ 2 +4 X+4 phần x +2a) Với đk nào của x thì cực hiếm của phân thức được xác địnhb) Rút gọn phân thứcc) Tìm cực hiếm của x để quý giá của phân thức bởi 1d) có giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0 giỏi không


cho phân thức :(fracx^2+4x+4x+2)

a, với điều kiện nào của x thì quý giá của phân thức được xác định

b, rút gọn gàng phân thức

c, có mức giá trị nào của x để quý hiếm của phân thức băng 0 tuyệt không


Cho phân thức :

(dfracx^2+4x+4x+2)

a) Với đk nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức

c) Tìm quý giá của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) có giá trị làm sao của x để cực hiếm của phân thức bởi 0 hay không ?


Câu a :

Để biểu thức được xác định khi (x+2 e0Leftrightarrow x e-2)

Câu b :

(dfracx^2+4x+4x+2=dfracleft(x+2 ight)^2x+2=x+2)

Câu c :

Để phân thức bằng 1 thì (x+2=1Leftrightarrow x=-1)

Câu d :

Để biểu thức bởi 0 thì (left(x+2 ight)^2=0Leftrightarrow x=-2) ( không thõa mãng )

Nên ko có mức giá trị x nào không còn


a) ĐKXĐ : x+2≠0 ⇒x ≠ -2

b) (dfracx^2^ +4x+4x+2)= (dfracleft(x+2 ight)^2x+2)= x+2

c) x+2= 1

⇒ x = -1

d) có x = -2 thì quý giá của phân thức = 0


1. Mang lại phân thức 2x^2 - 4x 8/x^3 8a) Với đk nào của x thì cực hiếm của phân thức được xác định.b) Hãy rút gọn gàng phân thức c) Tính quý hiếm của phân thức tại x=2d) Tìm giá trị của x để quý giá của phân thức bằng 2


a) ĐKXĐ:(x e-2)

b) Ta có:(dfrac2x^2-4x+8x^3+8)

(=dfrac2left(x^2-2x+4 ight)left(x+2 ight)left(x^2-2x+4 ight))

(=dfrac2x+2)

c) vì chưng x=2 vừa lòng ĐKXĐ

nên gắng x=2 vào biểu thức(dfrac2x+2), ta được:

(dfrac22+2=dfrac24=dfrac12)

Vậy: khi x=2 thì quý giá của biểu thức là(dfrac12)

d) Để(dfrac2x+2=2)thì x+2=1

hay x=-1(nhận)

Vậy: Để(dfrac2x+2=2)thì x=-1


1. Mang lại phân thức 2x^2 - 4x + 8/x^3+8

a) Với điều kiện nào của x thì quý hiếm của phân thức được xác định.

Xem thêm: Chuối Có Tinh Bột Không - Ăn Chuối Xanh Có Giúp Giảm Cân

b) Hãy rút gọn gàng phân thức

c) Tính quý hiếm của phân thức tại x=2

d) Tìm giá trị của x để quý giá của phân thức bằng 2

 


a)(frac2x^2-4x+8x^3+8Rightarrow)ĐKXĐ:(x^3+8 e0Leftrightarrowx^3 e-8Leftrightarrowx e-2)

b)(frac2x^2-4x+8x^3+8=frac2left(x^2-2x+4 ight)left(x+2 ight)left(x^2-2x+4 ight)=frac2x+2)

c)(frac2x+2Rightarrow fleft(2 ight)=frac22+2=frac12)

d)(frac2x+2=2)(Leftrightarrow x+2=1)(Leftrightarrow x=-1)


Cho phân thức : 2x^2 - 4x + 8 / x^2 - 4

a) Với đk nào của x thì cực hiếm của phân thức được xác định

b) Hãy rút gọn phân thức

c) Tính quý hiếm của phân thức trên x =2

d) Tìm giá trị của x để quý giá của phân thức bởi 2

Cả công ty giúp mk nha
Bài 1: đến phân thức:3x2+6x+12x3−83x2+6x+12x3−8a,Tìm điều kiện của x để phân thức đã mang lại được xác địnhb, Rút gọn gàng phân thứcc, Tính quý giá của phân thức sau khi rút gọn với x =4001200040012000

Bài 2: mang lại phân thức:x2−10x+25x2−5xx2−10x+25x2−5xa, Tìm quý hiếm của x nhằm phân thức bởi 0b, tìm kiếm x để quý giá của phân thức bằng5252c, tra cứu x nguyên để phân thức có giá trị nguyên

Bài 3: đến biểu thức:(x+12x−2+3x2−1−x+32x+2)(4x2−45)(x+12x−2+3x2−1−x+32x+2)(4x2−45)a, Tìm đk của x để giá trị của biểu thức được xác địnhb, CMR: Khi giá trị của biểu thức được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của trở nên x


#Toán lớp 8
2
❑T͙ɦáⓃⓗᵛᶰシ⒝ựɑᵛᶰシ2020ᵛᶰシ◎

Bài 1:

a)x≠2x≠2

Bài 2:

a)x≠0;x≠5x≠0;x≠5

b)x2−10x+25x2−5x=(x−5)2x(x−5)=x−5xx2−10x+25x2−5x=(x−5)2x(x−5)=x−5x

c) Để phân thức có mức giá trị nguyên thìx−5xx−5xphải có giá trị nguyên.

=>x=−5x=−5

Bài 3:

a)(x+12x−2+3x2−1−x+32x+2)⋅(4x2−45)(x+12x−2+3x2−1−x+32x+2)⋅(4x2−45)

=(x+12(x−1)+3(x−1)(x+1)−x+32(x+1))⋅2(2x2−2)5=(x+12(x−1)+3(x−1)(x+1)−x+32(x+1))⋅2(2x2−2)5

=(x+1)2+6−(x−1)(x+3)2(x−1)(x+1)⋅2⋅2(x2−1)5=(x+1)2+6−(x−1)(x+3)2(x−1)(x+1)⋅2⋅2(x2−1)5

=(x+1)2+6−(x2+3x−x−3)(x−1)(x+1)⋅2(x−1)(x+1)5=(x+1)2+6−(x2+3x−x−3)(x−1)(x+1)⋅2(x−1)(x+1)5

=<(x+1)2+6−(x2+2x−3)>⋅25=<(x+1)2+6−(x2+2x−3)>⋅25

=<(x+1)2+6−x2−2x+3>⋅25=<(x+1)2+6−x2−2x+3>⋅25

=<(x+1)2+9−x2−2x>⋅25=<(x+1)2+9−x2−2x>⋅25

=2(x+1)25+185−25x2−45x=2(x+1)25+185−25x2−45x

=2(x2+2x+1)5+185−25x2−45x=2(x2+2x+1)5+185−25x2−45x

=2x2+4x+25+185−25x2−45x=2x2+4x+25+185−25x2−45x

=2x2+4x+2+185−25x2−45x=2x2+4x+2+185−25x2−45x

=2x2+4x+205−25x2−45x=2x2+4x+205−25x2−45x

c) từ bỏ làm, đkxđ:x≠1;x≠−1


Đúng(0)
nguyễn hải đăng

ê k bn với mk ik