Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: X2

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

x^2 - 2x + 3 x^4 - 2x^3 + x^2 +13x -11 x^2 - 2 x^4 - 2x^3 + 3x^2 -2x^2+13x-11 -2x^2+ 4x - 6 9x - 5


*

1) Tính

(x^4 - 2x^3 + x^2 + 13x - 11) : (x^2 - 2x + 3)

2) kiếm tìm a để nhiều thức x^4 - x^3 + 6x^2 - x + a chia hết đến đa thức x^2 - x + 5


làm tính chiaa, (2x^4 + x^3 - 3x^2 + 5x -2) : (x^2 - x +1)b, ( 6x^2 + 13x - 5) : ( 2x +5)c, (2x^4 + x^3 - 5x^2 - 3x - 3) : (x^2 - 3)


(a,=left(2x^4-2x^3+2x^2+3x^3-3x^2+3x-2x^2+2x-2 ight):left(x^2-x+1 ight)\=left(x^2-x+1 ight)left(2x^2+3x-2 ight):left(x^2-x+1 ight)\=2x^2+3x-2\b,=left(6x^2+15x-2x-5 ight):left(2x+5 ight)\=left(2x+5 ight)left(3x-1 ight):left(2x+5 ight)=3x-1\c,=left(2x^4-6x^2+x^3-3x+x^2-3 ight):left(x^2-3 ight)\=left(x^2-3 ight)left(2x^2+x+1 ight):left(x^2-3 ight)=2x^2+x+1)


Giải pt

(1)4x^2+sqrt3x+1+5=13x)

(2)7x^2-13x+8=2x^2.sqrt<3>xleft(1+3x-3x^2 ight))

(3)x^3-4x^2-5x+6=sqrt<3>7x^2+9x-4)

(4)x^3-5x^2+4x-5=left(1-2x ight)sqrt<3>6x^2-2x+7)

(5)8x^2-13x+7=left(1+dfrac1x ight)sqrt<3>3x^2-2)


1.a) Rút gọnD= 2x*(10x^2-5x-2)-5x*(4x^2-2x-1)

b) Tính gt biểu thức E(x)= x^5-13x^4=13x^3-13x^2+13x+2012 trên x=12

2. Search x biết

a) 2x*(x-5)-x*(3+2x)=26

b) (12x-5)*(3x-1)-36x^2-6

3. Cm rằng các biểu thức sau ko phụ thuoccj vào x

a) D=x*(5x-3)-x^2*(x-1)+x*(x^2-6x)-10+3x


1/

a/(D=2xleft(10x^2-5x-2 ight)-5xleft(4x^2-2x-1 ight))

(D=2xleft<10left(x^2-frac12x-frac15 ight) ight>-5xleft<4left(x^2-frac12x-frac14 ight) ight>)

(D=20xleft(x^2-frac12x-frac15 ight)-20xleft(x^2-frac12x-frac14 ight))

(D=20x^3-10x^2-4x-20x^3+10x^2+5x)

(D=x)

b/ Mình xin sửa lại đề:

Tính giá trị biểu thức(Eleft(x ight)=x^5-13x^4+13x^3-13x^2+13x+2012)

Tại x = 12

(Eleft(x ight)=x^5-left(x+1 ight)x^4+left(x+1 ight)x^3-left(x+1 ight)x^2+left(x-1 ight)x+2012)

(Eleft(x ight)=x^5-x^5-x^4+x^4+x^3-x^3-x^2+x^2-x+2012)

(Eleft(x ight)=2012-x)

(Eleft(x ight)=2000)

2/

a/(2xleft(x-5 ight)-xleft(3+2x ight)=26)

(2x^2-10x-3x-2x^2=26)

(-13x=26)

(x=-2)

b/ Bạn vui vẻ coi lại đề.

3a/ Ta có(D=xleft(5x-3 ight)-x^2left(x-1 ight)+xleft(x^2-6x ight)-10+3x)

(D=5x^2-3x-x^3+x^2+x^3-6x^2-10+3x)

(D=-10)

Vậy quý hiếm củaD không nhờ vào vào x (đpcm)


Đúng(0)
Phạm Thị Phương Thảo

Giúp mik vs^^


Đúng(0)

cho x ở trong z

c/m những biểu thức sau phân tách hết mang đến 6

a=2x^4-7x^3-2x^2+13x+6

b=x^4+2x^3-13x^2-14x+24


#Toán lớp 8
0

tính :

. (2x-3) (x2+2x-4)

x.(y-x)-y(x-y)

(2x3-7x2+13x+2) : (2x-1)


#Toán lớp 8
4
Tran Dan Choi

b>x.(y-x)+y.(y-x) xong xuôi nhoms hai cais vaof nhau laf duocj


Đúng(0)
Tran Dan Choi

de ma


Đúng(0)

- Giải phương trình

(1): ( x + 3 )4 +( x-1 )4 = 626

(2): ( 2x - 1 ) 3 + (x - 1 )3 + ( 2 - 3x )3 = 0

( 3 ) : 2x4 - 13x3 +24x2 -13x +2 = 0


#Toán lớp 8
3
Akai HarumaGiáo viên

Câu 1:

Đặt (x+1=a). Khi đó (x+3=a+2; x-1=a-2).

PT vẫn cho tương tự với:

((a+2)^4+(a-2)^4=626)

(Leftrightarrow 2a^4+48a^2+32=626)

(Leftrightarrow a^4+24a^2-297=0)

(Leftrightarrow (a^2+12)^2=441)

(Rightarrow a^2+12=sqrt441=21) (do (a^2+12>0))

(Rightarrow a^2=9Rightarrow a=pm 3)

Nếu $a=3$ thì (x=a-1=2)

Nếu $a=-3$ thì $x=a-1=-4$


Đúng(0)
Akai HarumaGiáo viên

Câu 2:

Đặt (2x-1=a; x-1=b). PT đã cho tương tự với:

(a^3+b^3+(-a-b)^3=0)

(Leftrightarrow a^3+b^3-(a+b)^3=0)

(Leftrightarrow a^3+b^3-=0)

(Leftrightarrow ab(a+b)=0Rightarrow left<eginmatrixa=0\b=0\a+b=0endmatrix ight.)

(Rightarrow left<eginmatrix2x-1=0\x-1=0\3x-2=0endmatrix ight.Rightarrow left<eginmatrixx=frac12\x=1\x=frac23endmatrix ight.)


Đúng(0)

Giải pT

1) x^3-5x^2+3x+1=0

2) x^4-3x^3+4x^2-3x+1=0

3) 3x^3+2x^2-4x-1=0

4) x^4+x^3-13x^2-x+10=0

5) x^4-2x^3-13x^2+14x+24=0

6) 3x^3+x^2-5x-3=0


#Toán lớp 9
2
Đoàn Thị Thu Hương

cái bài bác này tra cứu nghiệm là ra mà lại bạn


Đúng(0)
ngonhuminh

câu trả lời của thu hương vô cùng hay!

Mình có tác dụng được khổ nỗi lại không biết nghiệm là gì?
thu hương hoàn toàn có thể giải thích đến minh không

hiihhi


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm
randy-rhoads-online.com
randy-rhoads-online.com)


Design by
randy-rhoads-online.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán 10 Hàm Số Y=Ax+B, Hàm Số Y = Ax + B

Tới giỏ hàngĐóng