Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Phân tích thành nhân tử : x4

**

phân tích thành nhân tử

a, x4 + y4 + z4 - 2x2y2 - 2y2z2 - 2x2z2

b, 4x2y2 - (x2 + y2 - z2)

c, x3 + y3 + z3 - 3xyz

d, (x + y)5 - x5 - y5

CM:

1) an+5 - an+1 ⋮ 30

2) a5 - 2b5 + 3c5 - 31a + 62b + 87c ⋮ 30

3) n3 + 20n ⋮ 48 với n là số chẵn

4) n4 - 10n2 + 9 ⋮ 64 cùng với n là số lẻ

5) n3 - 3n2 - n + 3 ⋮ 48 với n là số lẻ

6) 8.52n + 11.6n ⋮ 19

7)11a + 2b ⋮ 19 khi 5b + 18a ⋮ 19

8) 5b + 18a ⋮ 19 khi 11a + 2b ⋮ 19

9) nếu p là số ngtố > 3 thì p2 - 1 ⋮ 24

các bn hộ mk mk phải gấp cùng với ạ


Bài 2: Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

1) 6x3y - 12x2y2 + 6xy3 6) x – x -2

2) (x2 +4)2 -16 7) x4 - 5x2 + 4

3) 5x2 - 5xy - 10x + 10y 8) x2 – x3 - 2x2 - x

4) a3 - 3a + 3b – b3 9) (a3 – 27) – (3 – a)(6a + 9)

5) x2 - 2x – y2 +1 10) x2(y – z) + y2(z – x) + z2(x – y)


 

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

1) x3 - 7x + 6

2) x3 - 9x2 + 6x + 16

3) x3 - 6x2 - x + 30

4) 2x3 - x2 + 5x + 3

5) 27x3 - 27x2 + 18x - 4

6) x2 + 2xy + y2 - x - y - 12

7) (x + 2)(x +3)(x + 4)(x + 5) - 24

8) 4x4 - 32x2 + 1

9) 3(x4 + x2 + 1) - (x2 + x + 1)2

 

10) 64x4 + y4

11) a6 + a4 + a2b2 + b4 - b6

12) x3 + 3xy + y3 - 1

13) 4x4 + 4x3 + 5x2 + 2x + 1

14) x8 + x + 1

15) x8 + 3x4 + 4

16) 3x2 + 22xy + 11x + 37y + 7y2 +10

17) x4 - 8x + 63


Bài 1: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a)x2-y2-2x+2y e)x4+4y4

b)x2(x-1)+16(1-x) f)x4-13x2+36

c)x2+4x-y2+4 g) (x2+x)2+4x2+4x-12

d)x3-3x2-3x+1 h)x6+2x5+x4-2x3-2x2+1


Lớp học trực đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Trong Excel Thông Báo Lỗi #Name Xảy Ra Khi Nào, Những Thông Báo Lỗi Phổ Biến Trong Ô Tính Excel

Lớp học trực con đường

trang bị lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh