Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: X mũ 2 x 0

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

tìm x , biết :

a , x nón 2 +2x =0

b, (x-2) +3.(x mũ 2 ) - 6x =0

c, (x mũ 4 +1 ) . (x-2018 0 =0

Giúp mk với .mk đề xuất siêu vội vàng lắm . Help me , please


*

*

x2+ 2x = 0

=> x(x + 2) = 0

=>(orbregincasesx=0\x+2=0endcases)

=>(orbregincasesx=0\x=-2endcases)


*

(x - 2) + 3.x2- 6x = 0

=> (x - 2) + 3x2- 3x . 2 = 0

=> (x - 2) + 3x.(x - 2) = 0

=> (1 + 3x)(x - 2) = 0

=>(orbregincases1+3x=0\x-2=0endcases)

=>(orbregincasesx=-frac13\x=2endcases)


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

Tìm x biết

2/7x + 1/2 = -3/4

( 6x + 2/5 ) = -8/125

| x - 2/3 | . ( 18 - 6x nón 2 ) = 0

Giúp m cùng với m buộc phải gấp ạ please nhanh ạ


bài xích giải

a,(frac27x+frac12=-frac34)

(frac27x=-frac34-frac12)

(frac27x=-frac54)

(x=-frac54 ext : frac27)

(x=-frac358)

b,(left(6x+frac25 ight)=-frac8125)

(6x=-frac8125-frac25)

(6x=-frac58125)

(x=-frac58125 ext : 6)

(x=frac-29375)

c,(left|x-frac23 ight|cdotleft(18-6x^2 ight)=0)

(Rightarroworbr=0\18-6x^2=0endcases)(Rightarroworbregincasesx-frac23=0\6x^2=18endcases)(Rightarroworbregincasesx=frac23\x^2=3endcases)(Rightarroworbregincasesx=frac23\x=sqrt3endcases)

(Rightarrow ext xinleft\frac23 ext ; sqrt3 ight\)


Đúng(0)

A) Viết biểu thức bên dưới dạng lũy quá (1/3)mũ 2 × (1/3)× 9 nón 2

B) tìm số tự nhiên n biết 8

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên

Xem thêm: So Sánh Xã Hội Phong Kiến Phương Đông Và Phương Tây


randy-rhoads-online.com)