Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(a) Xenlulozơ trinitrat được dùng để chế tạo thuốc súng không khói.Bạn đã xem: Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để tiếp tế tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói

(b) Axit glutamic được dùng làm thuốc cung ứng thần kinh.

Bạn đang xem: Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo

(c) cao su là loại vật tư polime có tính dẻo.

(d) Trimetylamin là hóa học khí, bám mùi khai, tan các trong nước.

(e) dung dịch phenol có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

(f) Axit axetic chảy vô hạn vào nước.

Số tuyên bố đúng là

A.3.

B.4.

C.5.

D.6.


*

Chọn lời giải B

(a) Đúng.

(b) Đúng.

(c) Sai. Cao su là loại vật tư polime gồm tính đàn hồi.

(d) Đúng.

(e) Sai. Hỗn hợp phenol ko làm đổi màu quỳ tím.

(f) Đúng.

Cho các phát biểu sau:

(a) phản bội ứng thủy phân chất lớn trong môi trường kiềm call là bội phản ứng xà phòng hóa.

(b) trong tự nhiên, glucozơ có không ít trong quả chín, quánh biệt có rất nhiều trong nho chín.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để phân phối tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Polime có khá nhiều ứng dụng như làm những vật liệu polime phục vụ cho cung ứng và đời sống: hóa học dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán giấy dán.

(e) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là phần đông chất khí mùi khai nặng nề chịu, độc.

(g) những amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-aminaxit) là đa số hợp chất cửa hàng để kiến tạo cho các nhiều loại protein của cơ thể.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) bội phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường kiềm điện thoại tư vấn là phản ứng xà chống hóa.

(b) vào tự nhiên, glucozơ có tương đối nhiều trong quả chín, sệt biệt có nhiều trong nho chín.

(c) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung ứng tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) Polime có tương đối nhiều ứng dụng như làm các vật liệu polime phục vụ cho thêm vào và đời sống: chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán dán.

(e) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là đa số chất khí hương thơm khai cạnh tranh chịu, độc.

(g) những amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-aminaxit) là phần lớn hợp chất các đại lý để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể.

Số tuyên bố đúng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo thành axit gluconic

(b) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ gần như là rất nhiều chất rắn, dễ tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để chế tạo tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Glucozơ được ứng dụng làm dung dịch tăng lực.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.

B.4.

C.3

D.5.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ những là những chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để tiếp tế tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ phần lớn là hồ hết chất rắn, dễ dàng tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để cung cấp tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đa số là rất nhiều chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để thêm vào tơ tự tạo và chế tạo thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết a-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ với saccarozơ phần lớn là các chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để cung cấp tơ nhân tạo và sản xuất thuốc súng ko khói.

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có những liên kết α-1,4-glicozit.

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(f) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo thành axit gluconic.

(b) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ phần đông là đa số chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để sản xuất tơ tự tạo và sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Amilopectin vào tinh bột chỉ có các liên kết α–1,4–glicozit.

(e) Saccarozơ bị hóa black trong H2SO4 đặc.

(f) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số tuyên bố đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất bự lỏng thành chất phệ rắn.

(b) lúc thủy phân hoàn toàn saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ đều cho một các loại monosaccarit.

(c) Độ ngọt của mật ong chủ yếu do glucozơ gây ra.

(d) một trong những polime như polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat) được dùng làm hóa học dẻo.

(e) các loại dầu thực vật và dầu dung dịch trơn đều ko tan vào nước tuy thế tan trong các dung dịch axit.

(g) Xenlulozơ trinitrat là nguyên vật liệu để chế tạo tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.

(h) những amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-aminaxit) là gần như hợp chất cửa hàng để kiến tạo cho các một số loại protein của cơ thể.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

Xem thêm: Trò Chơi Phổ Biến Về Hình Tượng Trưng Của Google Ông, Trò Chơi Phổ Biến Về Hình Tượng Trưng Của Google

D. 6.

Lớp 0 hóa học 1 0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)